📚ZILL!

socio-emotionele ontwikkeling

ontwikkeling van een innerlijk kompas

ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

motorische en zintuigelijke ontwikkeling

ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

mediakundige ontwikkeling

muzische ontwikkeling

taalontwikkeling

rekenkundige ontwikkeling

rooms-katholieke godsdienst