⚽DOEL-LIJN!

LEERLIJN MEDIA

LEERLIJN MEDIA        
legende: aanzet (...) --> evalueren (% ) --> een vervolg geven (x)
BASISVAARDIGHEDEN: fysiek bedienen van een toestelJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan de toestellen en randapparaten actief benoemen....%xxxxxx
Ik kan werken met een touchscreen.......%%xxxx
Ik kan doelgericht werken met een muis en/of touchpad....%%xxxxx
Ik kan een voor mij bestemd toestel en/of mediadrager correct hanteren, in- en uitschakelen.......%%%%%
BASISVAARDIGHEDEN: toetsenbordvaardighedenJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan vlot typen met twee (of meer) vingers....%%%%
Ik gebruik de toetsen enter, escape, spatiebalk, pijltjestoets, backspace, delete en shift.......%%xx
Ik gebruik de wissel- en vergrendeltoetsen capslock, num lock, - en /.......%%
Ik gebruik de toetsen @, AltGr, Ctrl, Fn en tab....%%
Ik kan enkele speciale tekens typen: ¨, é - è, à, ç, %%%
Ik hanteer enkele sneltoetsen: CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X.%%
Ik gebruik de numerieke tekens.......%%xx
Ik gebruik toestelspecifieke toetsen (home, end, page up-down, schuifbalken, zoek,...).......%%xx
BASISVAARDIGHEDEN: werken met gebruikersaccounts (toestel/programma/app)JKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan aanmelden via een gebruikersaccount.%%xxxx
Ik kan afmelden via een gebruikersaccount.%%xxxx
BASISVAARDIGHEDEN: werken met een besturingssysteem en applicatiesJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan apps/programma’s gericht kiezen, openen, doorbladeren en afsluiten..........%%%x
Ik kan vensters openen en sluiten, verplaatsen, schikken, minimaliseren en maximaliseren.......%%xx
Ik kan meerdere apps/programma’s tegelijk gebruiken....%%
Ik kan binnen een app/webpagina, een menu (op)zoeken en navigeren.......%%%x
Ik oefen leerinhouden m.b.v. apps/programma’s.xxxxxxx
Ik ken en kan de klembordfunctie hanteren.......%%%
Ik kan snelmenu's hanteren en dialoogvensters interpreteren.......%
BASISVAARDIGHEDEN: werken met mappen en bestandenJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan een map aanmaken....%xx
Ik kan bestanden aanmaken....%xx
Ik kan een map een naam geven....%xx
Ik kan bestanden een naam geven, herbenoemen....%xx
Ik kan mappen organiseren (verplaatsen, wissen,...)....%%
Ik kan bestanden (re)organiseren (in mappen plaatsen, verplaatsen, wissen,..)...%%
Ik kan mappen delen.......%%
Ik kan bestanden delen.......%%
Ik kan bestanden afdrukken....%%
BASISVAARDIGHEDEN: werken met contactlijstenJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan contacten toevoegen, bewerken en verwijderen..........%%
INTERNETVAARDIGHEDEN: werken met een webbrowserJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan een webadres ingeven (URL) of vinden via aangepaste zoektermen....%xx
Ik kan via een zoekmachine informatie zoeken op het internet (en desgevallend overnemen)....%%x
Ik kan interessante websites opslaan als favoriet of snelkoppeling....%
INTERNETVAARDIGHEDEN: communiceren via het internetJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan een e-mail opstellen, verzenden en beantwoorden....%xx
Ik kan de chatfunctie van digitale platformen gebruiken..........
Ik kan een digitaal formulier opstellen....%
INTERNETVAARDIGHEDEN: spelend lerenJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik gebruik een digitaal tekenprogramma.%%%%%%%%
Ik speel een digitaal spel.%%%%%%%%
Ik oefen en/of herhaal (leer)inhouden via een digitaal spel.%%%%%%%%
TEKSTVERWERKING (opmaak, stijl, objecten,...)JKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan getallen, woorden, (eenvoudige) zinnen intikken op een digitaal medium....%xxxx
Ik kan een cursor positioneren....%xxx
Ik kan woorden of zinnen selecteren.%xxx
Ik kan elementen (woorden, zinnen) en objecten (foto's,...) knippen, kopiëren en plakken....%xx
Ik kan elementen (woorden, zinnen) en objecten (foto's,...) zoeken en vervangen....%%
Ik kan het lettertype en de grootte van een tekst aanpassen....%xxx
Ik kan een tekst opmaken met oog voor kleur, vet, cursief, uitlijning,......%%x
Ik kan opsommingstekens gebruiken....%%
Ik kan een tabel invoegen, aanpassen, uitlijnen en er vlot doorheen navigeren....%
Ik kan een afbeelding invoegen, aanpassen (uitlijnen, bijsnijden,...), verplaatsen, positioneren.......%%%
Ik kan tags, hashtags, hyperlinks invoegen, gebruiken....%
PRESENTATIEVAARDIGHEDEN (informatie d.m.v. tekeningen, slides, mindmapping,...)JKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan een tekstvak maken en opmaken in een presentatie.......%%
Ik kan een nieuwe dia invoegen.......%x
Ik kan een dia opmaken met oog voor lettertype, kleur, tekstgrootte.......%x
Ik kan afbeeldingen invoegen in een presentatie.......%x
Ik kan video of audio invoegen in een presentatie..........%
Ik kan overgangen en speciale effecten toevoegen in een presentatie..........%
Ik kan met ondersteuning van slides een presentatie geven.......%x
Ik kan een online woordwolk/mindmap maken....%xx
Ik kan een affiche, een magazine, een krantje,... ontwerpen....%
AUDIO-, VIDEO- EN FOTOBEWERKING (vaardigheden met beeld en geluid)JKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan communiceren via video.............%xx
Ik kan visuele mediamiddelen (verwonderd) waarnemen.xxxxxxxx
Ik kan audio mediamiddelen (verwonderd) waarnemen.xxxxxxxx
Ik kan een video afspelen.......%xxxx
Ik kan audio afspelen.......%xxxx
Ik kan een video opnemen met camera, tablet, computer,......%x
Ik kan audio opnemen....%x
Ik kan opgenomen video en audio terugvinden en afspelen....%
Ik kan geluid bewerken, ermee experimenteren en monteren....%
Ik kan (bewegend) beeld bewerken, experimenteren met effecten en monteren....%
Ik kan foto’s waarnemen.xxxxxxxx
Ik kan foto’s maken....%%%%%%
Ik kan foto’s bewerken....%%x
COMPUTATIONEEL DENKEN (logisch en algoritmisch denken)JKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan unplugged programmeren.......%xxxx
Ik kan programmeren via het leggen van pijlen/kleurcodes.......%%xx
Ik kan (eenvoudig) programmeren en fouten analyseren..........%xx
Ik kan een probleem (her)formuleren en de probleemstelling uitdrukken in eigen woorden..........%%
Ik kan gegevens verzamelen....%%
Ik kan gegevens analyseren en voorspellingen maken.......%
Ik kan gegevens visualiseren.......%
Ik kan een probleem opsplitsen in kleine deeltaken of deeltaken combineren tot één probleem....%
Ik kan standaardprocedures (patronen) toepassen die rechtstreeks naar een oplossing leiden.......%
Ik kan algoritmes en procedures efficiënt inzetten om snel tot oplossingen te komen.......%%x
Ik kan ontdekken dat een taak sneller klaar is als ze handelingen gelijktijdig uitvoeren.............%x
Ik kan ontdekken wat echt belangrijk is en niet focussen op details van een probleem....%
Ik kan een gegeven uit de werkelijkheid nabootsen.............%x
Ik kan fouten opsporen in algoritmes en codes................%
WIJS OMGAAN MET MEDIAJKOK1LJ2LJ3LJ4LJ5LJ6LJ
Ik kan situaties van cyberpesten herkennen....%
Ik weet hoe ik kan reageren op cyberpesten....%
Ik kan phishing en clickbaits herkennen....%
Ik kan kritisch omgaan met informatie van het internet................%
Ik weet hoe ik mijn privégegevens kan beschermen....%
Ik kan een correct wachtwoord kiezen....%%
Ik houd me aan de gedragsregels op het internet....%%%
Ik ga zorgzaam om met mediamateriaal.xxxxxxxx

GENERIEKE DOELEN

 generiek doelleerlijn2,53456789101112
MEmw1Media enthousiast en positief aanwendenNieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn - de wereld van de media met een open houding explorerenxxxxxxxxxx
MEmw1Media enthousiast en positief aanwendenDe mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde en waardevolle manier aanwendenxxxxxxxxxx
MEmw1Media enthousiast en positief aanwendenInteresse en verwondering tonen voor technologieën en ontwikkelingen binnen de mediawereld - bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze mee te evolueren met de ontwikkelingen van mediaxxxxxxxxxx
MEmw1Media enthousiast en positief aanwendenBereid zijn om eigen mediatalent te tonen en in te zetten bij het eigen leren en spelen en dat van anderenxxxxxxxxxx
MEmw1Media enthousiast en positief aanwendenInteresse tonen voor (nieuwe) media en hun mogelijkheden en deze mogelijkheden gebruiken - interesse tonen voor het mediagebruik van anderen - op zoek gaan naar nieuwe media-ervaringen.xxxxxxx
MEmw1Media enthousiast en positief aanwendenDe wereld van de media zonder vooroordelen tegemoet treden - ervaren dat ‘zin in media’ verschilt van persoon tot persoon - overal mediamogelijkheden zien en benuttenxxxx
MEmw2Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoudOpvallend goed en minder goed mediagebruik onderscheiden - zich erover uitdrukkenxxxxxxxx
MEmw2Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoudZich respectvol uitdrukken bij de beoordeling van mediagebruik en van mediacontentxxxxxxxx
MEmw2Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoudErvaren en vaststellen dat de informatie uit mediacontent vaak een subjectieve weergave van de werkelijkheid isxxxxxx
MEmw2Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoudAangereikte criteria hanteren bij het beoordelen van eigen en andermans mediagebruik en boodschappen en daarbij de vragen van het communicatiemodel inzettenxxxxxx
MEmw2Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoudEen kritische en reflecterende houding ontwikkelen ten opzichte van de eigen en andermans omgang met media en met de mediawereld - eigen criteria hanteren bij het beoordelen van eigen en andermans mediagebruikxxxx
MEmw2Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoudErvaren hoe persoonlijke voorkeuren en ervaringen de beoordeling van mediagebruik mee bepalen - zich op basis van mediacontent een mening over iets vormenxxxx
MEmw2Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoudKritisch omgaan met URL's en informatie op het internetxxxx
MEmw3Media doordacht en zorgzaam aanwendenBij zichzelf ervaren wanneer men deugd beleeft aan mediamiddelen, mediatoepassingen en mediacontentxxxxxxxxxxx
MEmw3Media doordacht en zorgzaam aanwendenBeseffen dat gedrag beïnvloed wordt door reclame en mediaxxxxxxxxxxx
MEmw3Media doordacht en zorgzaam aanwendenErvaren hoe dezelfde mediacontent vanuit verschillende standpunten op een andere manier ervaren kan worden - zich daarover uitdrukken - daarmee rekening houden bij het eigen mediagebruikxxxxxx
MEmw3Media doordacht en zorgzaam aanwendenErvaren en vaststellen hoe bepaalde mediacontent positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor het eigen welzijn en dat van anderen - zich daarover uitdrukken - bij het ontwerpen van mediacontent rekening houden met de mogelijke gevolgen ervan voor zichzelf en anderenxxxx
MEmw3Media doordacht en zorgzaam aanwendenErvaren en inzien dat er ook in de communicatie via media normen gelden en afspraken nodig zijnxxxx
MEge1De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpenErvaren welke media in de eigen leefomgeving aanwezig zijn - ontdekken welke mogelijkheden deze media bieden -voor hun bedoelde mediamiddelen aanwenden waar mogelijk en aangewezenxxxxx
MEge1De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpenVerschillende mediamiddelen en hun mogelijkheden kennen - in functie van een vooropgesteld doel op zoek gaan naar de gepaste media - ervaren hoe een mediamiddel verschillende toepassingen kan hebbenxxxxxxx
MEge1De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpenErvaren hoe snel mediamiddelen en hun toepassingen (in het bijzonder ICT) evolueren - de nieuwe mogelijkheden benutten - de eigenheid en de mogelijkheden van media(middelen) en hun combinaties illustrerenxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelDe mogelijkheden van de mediamiddelen ontdekken en gebruiken om eigen ideeën, gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerkenxxxxxxxxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelVoor hen bedoelde mediamiddelen creatief aanwendenxxxxxxxxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelMediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken - oefenen en leren met ondersteuning van ICTxxxxxxxxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelEenvoudige mediacontent verstaanbaar uitdrukken met behulp van mediamiddelen - kiezen uit een waaier van mediamiddelen die het best aansluiten bij wat men wil uitdrukkenxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelSteeds complexere mediacontent via mediamiddelen voor een publiek overbrengen: onderwerpen uit de eigen leefwereld, abstractere schoolse en zakelijke onderwerpen, bekende onderwerpen uit de ruimere omgevingxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelMet de hulp van de leraar mediakundige strategieën inzetten: voorkennis activeren, ideeën genereren, essentiële informatie selecteren, rekening houden met het zenddoel, aandacht hebben voor een verzorgde vormgeving in functie van het doelxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelGericht onderzoeken welke mediamiddelen geschikt zijn om informatie te verwerven en om zich uit te drukkenxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelOp een persoonlijke wijze complexere mediacontent via mediamiddelen voor een gevarieerd publiek overbrengen: onderwerpen uit de eigen leefwereld, abstracte schoolse en zakelijke onderwerpen, bekende of behandelde onderwerpen uit de ruimere omgevingxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelSteeds strategischer te werk gaan met hulp van de leraar: rekening houden met en inspelen op de doelgroep, hulpbronnen inschakelen, bij de voorbereiding gebruik maken van kijkwijzers of stappenplannen, reflecteren op het proces van zenden en ontvangenxxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel(Combinaties van) mediamiddelen analyseren en inzetten om te leren en zich uit te drukkenxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelBinnen voor hen relevante contexten, ICT gebruiken bij het uitvoeren van complexe opdrachtenxxx
MEge2Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doelMediamiddelen ontdekken die het best bij de eigen persoonlijkheid aansluitenxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenMediacontent binnen de eigen leefwereld waarnemen en er zich over verwonderenxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenOntdekken waarover bepaalde mediacontent gaat door bijvoorbeeld: het hoofdpersonage en zijn handelingen te ontdekken, de hoofdgedachte te ontdekkenxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenAllerlei eenvoudige mediacontent binnen de eigen leefwereld verwerken door bijvoorbeeld: de bedoeling en het plan van de personages te ontdekken, de verhaallijn(en) te ontdekken en reconstruerenxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenOndersteund door de leraar strategieën inzetten om mediacontent beter te ontvangen.xxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenDe betekenis van eenvoudige mediacontent in de klasomgeving ontdekken - deze betekenis begrijpelijk beschrijvenxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenDe betekenis van complexere mediacontent in de eigen klas- en leefomgeving verwerken en daarbij woorden die verbonden zijn aan media en de omgang ermee gebruikenxxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenSteeds strategischer te werk gaan met hulp van de leraar om mediacontent te ontvangen door: voorspellen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, voorkennis inzetten, relaties in de content ontdekken (oorzaak-gevolg, middel-doel, deel-geheel, …)xxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenSteeds complexere mediacontent, afgestemd op interesse, (ruimere) leefwereld en verwerkingsniveau, verwerken.xxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenVerbanden leggen tussen de content uit meerdere media (meerdere bronnen met elkaar vergelijken, onderscheid maken tussen relevante en minder relevante informatie, de informatie samenvatten en schematiseren en daarbij gebruik maken van media, mediacontent selectief gebruiken)xxxx
MEge3Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvattenOp voor hen bestemde mediacontent gepast reagerenxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid)Speels en onder begeleiding beleven van: alledaagse (digitale) geluiden, contrastrijke effecten van geluid, richting van geluidxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid)Bewust beleven en herkennen van: verschillende (digitale) geluidsbronnen, voor- en achtergrondgeluidenxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid)Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: vervormen van geluid, veranderende geluidsrichtingenxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid)Bewust beleven, herkennen, genuanceerd beschrijven en toepassen van: (digitale) vervorming van geluid, samenspel tussen stilte en geluid, meer en minder geluidxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht)Speels en onder begeleiding beleven van: alledaagse lichtbronnen, contrastrijke effecten van lichtxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht)Bewust beleven en herkennen van: verschillende lichtbronnen, eenvoudig spel van licht (schaduw en effecten)xxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht)Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: eenvoudig spel van licht en donker, lichtbronnen en lichtrichtingxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht)Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van: effecten van belichting, samenspel tussen licht en donker, sfeerxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader)Speels en onder begeleiding beleven van: voor en achter in een beeld, binnen en buiten beeld, dichtbij en verafxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader)Bewust beleven en herkennen van: dichter en verder in een beeld, hoog en laag standpuntxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader)Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: het standpunt van een opnameapparaat, diepte in beeld, lijnen in beeldxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader)Bewust beleven, herkennen, beschrijven en toepassen van: bewegingen die een opnameapparaat maakt, het precieze standpunt van een opnameapparaat, diepte en richting in een beeld, plaatsing van objectxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage)Speels en onder begeleiding beleven van: (contrastrijke) opeenvolgingen van beelden, geluiden … het samengaan van beeld en geluidxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage)Ervaren hoe door de volgorde van een reeks voorwerpen, prenten, beelden, klanken, geluiden ... te schikken en te herschikken een (nieuw) verhaal ontstaatxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage)Bewust beleven en herkennen van: de volgorde van beelden, geluiden; opvallende herhalingen binnen een reeks beelden, geluiden; de wisselwerking tussen beeld en geluidxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage)Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: herhaling, variatie en contrast in een montage, ordenen van beelden en geluidenxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage)Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van: het selecteren en monteren van beelden en geluiden; eenvoudige herhalingen (ritmes) in een montagexxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking)Speels en onder begeleiding beleven van: beeldsignalen, opvallende vervormingen van beelden, het effect van verkleinen en vergroten van beeldenxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking)Bewust beleven en herkennen van duidelijke bewerkingen van en toevoegingen aan beeldenxxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking)Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: vergroten en verkleinen van beelden, effecten op beeldenxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking)Opvallende goede en minder geslaagde beelden en gebruik van beelden herkennenxxx
MEge4De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking)Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van vervormingen en aanpassingen van beeldenxxx
MEge5De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustrerenErvaren welke rol media in de eigen leefwereld en in het dagelijks gebruik spelenxxxxxxxxxxx
MEge5De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustrerenIllustreren hoe media een rol spelen in het dagelijks leven - inschatten wat media voor henzelf betekenenxxxxxx
MEge5De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustrerenInzien welke rol media in de samenleving spelen en welke impact ze hebben op het maatschappelijk levenxxx
MEge5De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustrerenMedia-ervaringen beleven in de eigen omgeving en afleiden dat media verschillende functies kan hebbenxxx
MEge5De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustrerenZich uitdrukken over media-ervaringen - media-ervaringen speels verwerkenxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenOnder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereldxxxxxxxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenICT-basisvaardigheden ontwikkelen voor het bedienen van mediamiddelen waaronder: swipen , muisvaardigheden, toestel aan- en afzetten, selecteren, openen en sluiten van applicaties , venster minimaliseren, maximaliseren en sluiten …xxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenHet toetsenbord explorerenxxxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenZich aan- en afmeldenxxxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenInhoud en/of bestanden delenxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenOnder begeleiding bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderenxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenKlaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord hanterenxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenOpenen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestandenxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenBestanden afdrukkenxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenWisselen tussen geopende applicatiesxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenNavigeren in een applicatiexxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenEen afbeelding invoegenxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenOpenen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestandenxxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenSelecteren, knippen, kopiëren, plakken en wissen.xxxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenZelfstandig bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderenxxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenEen tekst efficiënt opmaken met oog voor: kleur, lettergrootte, vet, cursief, opsommingsteken, uitlijning …xxx
MEva1Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenEen tabel invoegenxxx
MEva2Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelenEen presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en presenterenxxx
MEva2Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelenAudiovisuele mediamiddelen waarnemen en er zich over verwonderenxxxxxxx
MEva2Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelenExperimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen.xxxxxxxxx
MEva2Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelenOp een eenvoudige wijze foto’s bewerken door de grootte te wijzigen, het formaat bij te snijden, de kleurtoon te veranderen, …xxxxx
MEva2Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelenDoelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenenxxx
MEva2Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelenExperimenteren met fotobewerking, bijvoorbeeld een speciaal effect (tekst, filter, vormen … ) toevoegenxxx
MEva2Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelenExperimenteren met video - en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, stopmotion filmpjes maken …xxx
MEva3Digitale informatievaardigheden ontwikkelenNavigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina's, educatieve software …xxxxxxxxx
MEva3Digitale informatievaardigheden ontwikkelenNavigeren en zoeken binnen een websitexxxxxxx
MEva3Digitale informatievaardigheden ontwikkelenEen website-adres (URL) invoeren - in een voor hen bestemde omgeving (op het internet zoeken) via een zoekrobot en daarbij aangepaste en/of zelfgekozen zoektermen gebruiken - kritisch waarderen van URL'sxxxxx
MEva3Digitale informatievaardigheden ontwikkelenEen geschikte applicatie selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste informatie -favoriete websites bewaren.xxx
MEva4Digitale communicatievaardigheden ontwikkelenOnder begeleiding kennismaken en experimenteren met digitale mediamiddelen om met anderen te communicerenxxxxxxxxxxx
MEva4Digitale communicatievaardigheden ontwikkelenGeschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met anderen te communiceren - daarbij selecteren uit voor hen bestemde en beschikbare mediamiddelenxxxxxxx
MEva4Digitale communicatievaardigheden ontwikkelenDigitale contactgegevens beheren door toevoegen, aanpassen, bewaren en verwijderenxxxxxxx