ik reken met breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen (8-12)