ik reken met tijd (5-12)

schatten, meten en rekenen met 'tijd'

nummeractiviteit - toepassinggroepgeneriek doelllw.
1hulpkaart kloklezen6-8WDmm3
2kloklezen (algemeen)6-8WDmm3
3klokkijken 1
klokkijken 2
klokkijken 3
klokkijken 4
klokkijken 5
klokkijken 6
klokkijken 7
5-7
5-7
5-7
6-8
6-8
8-10
10-12
WDmm3
MEge1
4dagen van de week (1)6-8OWti2
5dagen van de week (2)6-8OWti2
6maanden en seizoenen (1) (spreadsheet)8-10OWti2
7maanden en seizoenen (2)8-10OWti2
8maanden en seizoenen (3)8-10OWti2
9maanden van het jaar8-10OWti2
10kruiswoordraadsel over de maanden en seizoenen8-10OWti2
11
rekenen met tijd
 (bron: leerleuk.nl)
10-12WDmm3
12de klok lezen7-12WDmm3
MEge1
bronnen: leerleuk.nl, reken-taal.be, rekenen-oefenen.nl, openleerhuis.be, klascement.be, http://www.kedg.nl