Meteen naar de inhoud

(WDgk) Ik ben thuis in de wereld van getallen.

 Ik kan getallen lezen en ken hun waarde.
nr.activiteit - toepassinggroepgeneriek doel
1hoeveel staat er op de dobbelsteen? (1)6-7WDgk3
2lijnpuzzels (1)6-7WDgk3
3tellen (1)6-7WDgk3
4buurgetallen6-7WDgk3
5lijnpuzzels (2)6-7WDgk3
6tellen (2)6-7WDgk3
7getallenrij6-7WDgk3
8fotopuzzel6-7WDgk3
9hoeveel staat er op de dobbelsteen? (2)6-7WDgk3
bron: https://www.digipuzzle.net
Ik werk met getallen, ik splits.
nr.activiteit - toepassinggroepgeneriek doel
ik werk met getallen (5-6)5-6WDgk3, WDlw6
ik werk met getallen (6-7)6-7WDgk3, WDlw6
ik werk met getallen (7-8)7-8WDgk3, WDlw6
ik werk met getallen (8-9)8-9WDgk3, WDlw6
ik werk met getallen (9-10)9-10WDgk3, WDlw6
ik werk met getallen (10-11)10-11WDgk3, WDlw6
ik werk met getallen (11-12)11-12WDgk3, WDlw6
ik leer getallen splitsen (5-6)5-6WDgk3, WDlw6
ik leer getallen splitsen (6-7)6-7WDgk3, WDlw6
10 ik leer getallen splitsen (7-8)7-8WDgk3, WDlw6
11 ik leer getallen splitsen (8-9)8-9WDgk3, WDlw6
12 ik leer getallen splitsen (9-10)9-10WDgk3, WDlw6
13 ik leer getallen splitsen (10-11)10-11WDgk3, WDlw6
14 ik leer getallen splitsen (11-12)11-12WDgk3, WDlw6
bron: https://www.rekenen-oefenen.nl
Ik tel, splits, reken of gebruik rekentaal of Romeinse cijfers
nr.activiteittoepassinggroepgeneriek doel
1cijferrekenencijferen8-10WDrv
2cijferrekenencijferen + en -8-12WDrv
3cijferrekenencijferen maal8-12WDrv
4cijferrekenentellen met x en :8-12WDrv
5cijfers en getallenontbrekende getallen aanvullen9-12WDgk
6cijfers en getallengetallen noteren in cijfers6-8WDgk
7cijfers en getallengetallen en cijfers6-8WDgk
8de helft - het dubbelde helft - het dubbel (rekentaal)6-8WDrv
9delendelingen: quotiënt en rest9-12WDgk
10getalbeeldengetalbeelden herkennen 16-8WDgk
11getalbeeldengetalbeelden herkennen 26-8WDgk
12getallenlijngetallenlijn6-9WDgk
13getallenlijncijferreeksen tot 10, 100 of 1000 aanvullen8-10WDgk
14hoofdrekenenoptellen6-8WDrv
15hoofdrekenendelen6-8WDrv
16hoofdrekenenvermenigvuldigen6-8WDrv
17hoofdrekenenaftrekken6-8WDrv
18hoofdrekenenwelke bewerking?6-9WDrv
19hoofdrekenenhersenbreker9-12WDrv
20hoofdrekenenhoofdrekenen8-12WDrv
21kleiner - groterkleiner dan, groter dan, gelijk (, =)6-8WDgk WDrv
22plus en mintellen met + en -6-8WDrv WDlw WDgk
23plus en mintrio van + en -8-10WDrv WDlw WDgk
24rekenslangrekenslang 16-8WDrv
25rekenslangrekenslang 28-12WDrv
26rekentaalreken met taal6-8WDlw
27rekentaaltoepassingen6-8WDlw
28tafelsvermenigvuldigen en delen met 2,4,5,6,8,10 - (flitskaarten)8-10WDrv
29tafelstafels van 5, 50, 10, 100...8-12WDrv
30keersommen - tafels
8-12WDrv
31tellen en splitsenoptellen tot 206-9WDgk WDrv
32tellen en splitsentellen tot 106-8WDgk WDrv
33tellen en splitsengrote getallen splitsen tot 1000 000 0009-12WDgk WDrv
34tellen en splitsengetallen splitsen van 3 tot 100 - (kies het niveau)6-8WDgk WDrv
35veelvouden en delersdeelbaarheid van getallen9-12WDgk WDrv
36veelvouden en delerskleinste gemene veelvoud en grootste gemene deler9-12WDgk WDrv
37velden en roostershet 100-veld6-8WDgk WDrv
38Romeinse cijfersRomeinse cijfers10-12(uitleg)
39Romeinse cijfers10-12(oefeningen)
bronnen: http://klaswerk.be, http://www.onlineklas.nl
Ik tel en reken tot 10, tot 20, tot 100.
nr.activiteittoepassinggroepgeneriek doel
1bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
2bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
3bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
4bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
5bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
6bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
7bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
8bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
9bijdoen erbij +0 +1 +2
5-7WDrv4
10bijdoen zoek de som
5-7WDrv4
11bijdoen zoek de som
5-7WDrv4
12bijdoen zoek de som
5-7WDrv4
13bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
14bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
15bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
16bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
17bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
18bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
19bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
20bijdoen erbij +2 +3 +4 +5
5-7WDrv4
21evenveel kleur evenveel als
5-7WDgk3
22gelijk kleur naar het voorbeeld
5-7WDgk3
23gelijk kleur naar het voorbeeld
5-7WDgk3
24gelijk kleur naar het voorbeeld
5-7WDgk3
25hoeveelheden vul aan met een hoeveelheid
5-7WDgk1
26hoeveelheden vul aan met een hoeveelheid
5-7WDgk1
27hoeveelheden vul aan met een hoeveelheid
5-7WDgk1
28hoeveelheden vul aan met een hoeveelheid
5-7WDgk1
29hoeveelheden vul aan met een hoeveelheid
5-7WDgk1
30ontbrekend getal vul aan
5-7WDrv4
31ontbrekend getal vul aan
5-7WDrv4
32som zoek de som
5-7WDrv4
33som zoek de som
5-7WDrv4
34tellen pluk de appels en tel
5-7WDgk2
35tellen pluk de appels en tel
5-7WDgk2
36tellen pluk de appels en tel
5-7WDgk2
37tellen tel de lieveheersbeestjes
5-7WDgk2
38tellen tel de lieveheersbeestjes
5-7WDgk2
39tellen tel en kleur
5-7WDrv4
40tellen tel en kleur
5-7WDrv4
41tellen tel en kleur
5-7WDrv4
42tellen tellen
5-7WDgk2
43tellen tellen
5-7WDgk2
44tellen tellen
5-7WDgk2
45telraam optellen van 1 tot 9 met telraam
5-7WDgk3
46telraam optellen van 1 tot 9 met telraam
5-7WDgk3
47telraam optellen van 1 tot 9 met telraam
5-7WDgk3
48telraam optellen van 1 tot 9 met telraam
5-7WDgk3
49telraam optellen van 1 tot 9 met telraam
5-7WDgk3
50telraam optellen van 1 tot 9 met telraam
5-7WDgk3
51telraam aftrekken van 10 met telraam
5-7WDgk3
52telraam aftrekken van 10 met telraam
5-7WDgk3
53telraam aftrekken van 10 met telraam
5-7WDgk3
54telraam aftrekken van 10 met telraam
5-7WDgk3
55telraam aftrekken van 10 met telraam
5-7WDgk3
56verdeel geef iedereen een stuk taart verdeel
5-7WDrv4
57verschil zoek het verschil?
5-7WDrv4
58verschil zoek het verschil?
5-7WDrv4
59verschil zoek het verschil?
5-7WDrv4
60verschil zoek het verschil?
5-7WDrv4
61verschil zoek het verschil?
5-7WDrv4
bron: https://www.pepit.be
Ik krijg inzicht in grote getallen, breuken, verhoudingen.
nr.activiteit - toepassinggroepgeneriek doel
ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (8-9)8-9WDgk4, WDrv4
ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (9-10)9-10WDgk4, WDrv4
ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (10-11)10-11WDgk4, WDrv4
ik reken met kommagetallen (afronden, bewerkingen) (11-12)11-12WDgk4, WDrv4
ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (9-10)9-10WDgk4, WDrv3
ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (10-11)10-11WDgk4, WDrv3
ik reken met procenten (relaties, bewerkingen) (11-12)11-12WDgk4, WDrv3
8breuken oefenen9-12WDgk4, WDrv3
9schaal berekenen9-12WDgk4, WDrv3
 bronnen: https://rekenen-oefenen.nl