veilig onder moeders vleugels

   We bekijken een filmpje. Klik op de foto hierboven.
   Heb je het filmpje goed bekeken en beluisterd? Vul de gaten in de tekst aan door het juiste woord te kiezen.

Klik hier om te STARTEN.