nr. activiteit toepassing groep generiek doel
1 cijferrekenen cijferen 8-10 WDrv
2 cijferrekenen cijferen + en - 8-12 WDrv
3 cijferrekenen cijferen maal 8-12 WDrv
4 cijferrekenen tellen met x en : 8-12 WDrv
5 cijfers en getallen ontbrekende getallen aanvullen 9-12 WDgk
6 cijfers en getallen getallen noteren in cijfers 6-8 WDgk
7 cijfers en getallen getallen en cijfers 6-8 WDgk
8 de helft - het dubbel de helft - het dubbel (rekentaal) 6-8 WDrv
9 delen delingen: quotiënt en rest 9-12 WDgk
10 getalbeelden getalbeelden herkennen 1 6-8 WDgk
11 getalbeelden getalbeelden herkennen 2 6-8 WDgk
12 getallenlijn getallenlijn 6-9 WDgk
13 getallenlijn cijferreeksen tot 10, 100 of 1000 aanvullen 8-10 WDgk
14 hoofdrekenen optellen 6-8 WDrv
15 hoofdrekenen delen 6-8 WDrv
16 hoofdrekenen vermenigvuldigen 6-8 WDrv
17 hoofdrekenen aftrekken 6-8 WDrv
18 hoofdrekenen welke bewerking? 6-9 WDrv
19 hoofdrekenen hersenbreker 9-12 WDrv
20 hoofdrekenen hoofdrekenen 8-12 WDrv
21 kleiner - groter kleiner dan, groter dan, gelijk (, =) 6-8 WDgk WDrv
22 plus en min tellen met + en - 6-8 WDrv WDlw WDgk
23 plus en min trio van + en - 8-10 WDrv WDlw WDgk
24 rekenslang rekenslang 1 6-8 WDrv
25 rekenslang rekenslang 2 8-12 WDrv
26 rekentaal reken met taal 6-8 WDlw
27 rekentaal toepassingen 6-8 WDlw
28 tafels vermenigvuldigen en delen met 2,4,5,6,8,10 - (flitskaarten) 8-10 WDrv
29 tafels tafels van 5, 50, 10, 100... 8-12 WDrv
30 tellen en splitsen optellen tot 20 6-9 WDgk WDrv
31 tellen en splitsen tellen tot 10 6-8 WDgk WDrv
32 tellen en splitsen grote getallen splitsen tot 1000 000 000 9-12 WDgk WDrv
33 tellen en splitsen getallen splitsen van 3 tot 100 - (kies het niveau) 6-8 WDgk WDrv
34 veelvouden en delers snel veelvouden herkennen 9-12 WDgk WDrv
35 veelvouden en delers deelbaarheid van getallen 9-12 WDgk WDrv
36 veelvouden en delers kleinste gemene veelvoud en grootste gemene deler 9-12 WDgk WDrv
37 velden en roosters het 20-veld 6-8 WDgk WDrv
38 velden en roosters het 100-veld 6-8 WDgk WDrv
39 tafels tafels automatiseren 8-12 WDrv