LEERLIJN MEDIA
legende: aanzet (...) --> evalueren (% ) --> een vervolg geven (x)
BASISVAARDIGHEDEN: fysiek bedienen van een toestel JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan de toestellen en randapparaten actief benoemen. ... % x x x x x x
Ik kan werken met een touchscreen. ... ... % % x x x x
Ik kan doelgericht werken met een muis en/of touchpad. ... % % x x x x x
Ik kan een voor mij bestemd toestel en/of mediadrager correct hanteren, in- en uitschakelen. ... ... % % % % %
BASISVAARDIGHEDEN: toetsenbordvaardigheden JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan vlot typen met twee (of meer) vingers. ... % % % %
Ik gebruik de toetsen enter, escape, spatiebalk, pijltjestoets, backspace, delete en shift. ... ... % % x x
Ik gebruik de wissel- en vergrendeltoetsen capslock, num lock, - en /. ... ... % %
Ik gebruik de toetsen @, AltGr, Ctrl, Fn en tab. ... % %
Ik kan enkele speciale tekens typen: ¨, é - è, à, ç, % % %
Ik hanteer enkele sneltoetsen: CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X. % %
Ik gebruik de numerieke tekens. ... ... % % x x
Ik gebruik toestelspecifieke toetsen (home, end, page up-down, schuifbalken, zoek,...). ... ... % % x x
BASISVAARDIGHEDEN: werken met gebruikersaccounts (toestel/programma/app) JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan aanmelden via een gebruikersaccount. % % x x x x
Ik kan afmelden via een gebruikersaccount. % % x x x x
BASISVAARDIGHEDEN: werken met een besturingssysteem en applicaties JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan apps/programma’s gericht kiezen, openen, doorbladeren en afsluiten. ... ... ... % % % x
Ik kan vensters openen en sluiten, verplaatsen, schikken, minimaliseren en maximaliseren. ... ... % % x x
Ik kan meerdere apps/programma’s tegelijk gebruiken. ... % %
Ik kan binnen een app/webpagina, een menu (op)zoeken en navigeren. ... ... % % % x
Ik oefen leerinhouden m.b.v. apps/programma’s. x x x x x x x
Ik ken en kan de klembordfunctie hanteren. ... ... % % %
Ik kan snelmenu's hanteren en dialoogvensters interpreteren. ... ... %
BASISVAARDIGHEDEN: werken met mappen en bestanden JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan een map aanmaken. ... % x x
Ik kan bestanden aanmaken. ... % x x
Ik kan een map een naam geven. ... % x x
Ik kan bestanden een naam geven, herbenoemen. ... % x x
Ik kan mappen organiseren (verplaatsen, wissen,...). ... % %
Ik kan bestanden (re)organiseren (in mappen plaatsen, verplaatsen, wissen,..) ... % %
Ik kan mappen delen. ... ... % %
Ik kan bestanden delen. ... ... % %
Ik kan bestanden afdrukken. ... % %
BASISVAARDIGHEDEN: werken met contactlijsten JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan contacten toevoegen, bewerken en verwijderen. ... ... ... % %
INTERNETVAARDIGHEDEN: werken met een webbrowser JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan een webadres ingeven (URL) of vinden via aangepaste zoektermen. ... % x x
Ik kan via een zoekmachine informatie zoeken op het internet (en desgevallend overnemen). ... % % x
Ik kan interessante websites opslaan als favoriet of snelkoppeling. ... %
INTERNETVAARDIGHEDEN: communiceren via het internet JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan een e-mail opstellen, verzenden en beantwoorden. ... % x x
Ik kan de chatfunctie van digitale platformen gebruiken. ... ... ...
Ik kan een digitaal formulier opstellen. ... %
INTERNETVAARDIGHEDEN: spelend leren JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik gebruik een digitaal tekenprogramma. % % % % % % % %
Ik speel een digitaal spel. % % % % % % % %
Ik oefen en/of herhaal (leer)inhouden via een digitaal spel. % % % % % % % %
TEKSTVERWERKING (opmaak, stijl, objecten,...) JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan getallen, woorden, (eenvoudige) zinnen intikken op een digitaal medium. ... % x x x x
Ik kan een cursor positioneren. ... % x x x
Ik kan woorden of zinnen selecteren. % x x x
Ik kan elementen (woorden, zinnen) en objecten (foto's,...) knippen, kopiëren en plakken. ... % x x
Ik kan elementen (woorden, zinnen) en objecten (foto's,...) zoeken en vervangen. ... % %
Ik kan het lettertype en de grootte van een tekst aanpassen. ... % x x x
Ik kan een tekst opmaken met oog voor kleur, vet, cursief, uitlijning,... ... % % x
Ik kan opsommingstekens gebruiken. ... % %
Ik kan een tabel invoegen, aanpassen, uitlijnen en er vlot doorheen navigeren. ... %
Ik kan een afbeelding invoegen, aanpassen (uitlijnen, bijsnijden,...), verplaatsen, positioneren. ... ... % % %
Ik kan tags, hashtags, hyperlinks invoegen, gebruiken. ... %
PRESENTATIEVAARDIGHEDEN (informatie d.m.v. tekeningen, slides, mindmapping,...) JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan een tekstvak maken en opmaken in een presentatie. ... ... % %
Ik kan een nieuwe dia invoegen. ... ... % x
Ik kan een dia opmaken met oog voor lettertype, kleur, tekstgrootte. ... ... % x
Ik kan afbeeldingen invoegen in een presentatie. ... ... % x
Ik kan video of audio invoegen in een presentatie. ... ... ... %
Ik kan overgangen en speciale effecten toevoegen in een presentatie. ... ... ... %
Ik kan met ondersteuning van slides een presentatie geven. ... ... % x
Ik kan een online woordwolk/mindmap maken. ... % x x
Ik kan een affiche, een magazine, een krantje,... ontwerpen. ... %
AUDIO-, VIDEO- EN FOTOBEWERKING (vaardigheden met beeld en geluid) JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan communiceren via video. ... ... ... ... % x x
Ik kan visuele mediamiddelen (verwonderd) waarnemen. x x x x x x x x
Ik kan audio mediamiddelen (verwonderd) waarnemen. x x x x x x x x
Ik kan een video afspelen. ... ... % x x x x
Ik kan audio afspelen. ... ... % x x x x
Ik kan een video opnemen met camera, tablet, computer,... ... % x
Ik kan audio opnemen. ... % x
Ik kan opgenomen video en audio terugvinden en afspelen. ... %
Ik kan geluid bewerken, ermee experimenteren en monteren. ... %
Ik kan (bewegend) beeld bewerken, experimenteren met effecten en monteren. ... %
Ik kan foto’s waarnemen. x x x x x x x x
Ik kan foto’s maken. ... % % % % % %
Ik kan foto’s bewerken. ... % % x
COMPUTATIONEEL DENKEN (logisch en algoritmisch denken) JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan unplugged programmeren. ... ... % x x x x
Ik kan programmeren via het leggen van pijlen/kleurcodes. ... ... % % x x
Ik kan (eenvoudig) programmeren en fouten analyseren. ... ... ... % x x
Ik kan een probleem (her)formuleren en de probleemstelling uitdrukken in eigen woorden. ... ... ... % %
Ik kan gegevens verzamelen. ... % %
Ik kan gegevens analyseren en voorspellingen maken. ... ... %
Ik kan gegevens visualiseren. ... ... %
Ik kan een probleem opsplitsen in kleine deeltaken of deeltaken combineren tot één probleem. ... %
Ik kan standaardprocedures (patronen) toepassen die rechtstreeks naar een oplossing leiden. ... ... %
Ik kan algoritmes en procedures efficiënt inzetten om snel tot oplossingen te komen. ... ... % % x
Ik kan ontdekken dat een taak sneller klaar is als ze handelingen gelijktijdig uitvoeren. ... ... ... ... % x
Ik kan ontdekken wat echt belangrijk is en niet focussen op details van een probleem. ... %
Ik kan een gegeven uit de werkelijkheid nabootsen. ... ... ... ... % x
Ik kan fouten opsporen in algoritmes en codes. ... ... ... ... ... %
WIJS OMGAAN MET MEDIA JK OK 1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ
Ik kan situaties van cyberpesten herkennen. ... %
Ik weet hoe ik kan reageren op cyberpesten. ... %
Ik kan phishing en clickbaits herkennen. ... %
Ik kan kritisch omgaan met informatie van het internet. ... ... ... ... ... %
Ik weet hoe ik mijn privégegevens kan beschermen. ... %
Ik kan een correct wachtwoord kiezen. ... % %
Ik houd me aan de gedragsregels op het internet. ... % % %
Ik ga zorgzaam om met mediamateriaal. x x x x x x x x