💡 DOE!

leerarrangementen

leerplantiteldoelgroepinhoud - trefwoordenveld
ik leer over 11 november, herdenking van de wapenstilstand8-12oorlog, vrede, wapenstilstand, Anne Frank, tijdlijn, holocaust, Flanders fields,...OW
ik leer over de dynastie9-12koning, koningin, monarchie, dynastie, Filip, Mathilde, Laken,...OW
ik maak een woordenwolk6-12samenvatten, meningen, interview, creatief schrijven, woorden, brainstormen,...TO
ik ontdek de lente4-12Pasen, bloemen, tomaten, ei, magazine, tuin, origami, geboorte, kleuren, foto,...OW
ik leer over de middeleeuwen9-12ridders, kastelen, adel, boeren, stad, platteland, kledij, ziekten, voerding, wapens,...OW
ik ontdek het belang van seksuele voorlichting11-12kussen, verliefd, penis, vagina, grenzen, vrijen, puberteit, borsten, voorplanting, bevrediging,...OW
ik ga op stap naar het middelbaar onderwijs11-12kiezen, beroep, interesse, middelbaar, onderwijs,...OW
ik reken met grote getallen9-12getallen tot 10 000 000 of meer, kommagetallen, afronden, getallen delen, vermenigvuliden, optellen, aftrekkenWD
ik reken met breuken, kommagetallen, procenten8-12verhoudingen, grafieken, tabellen, kommagetallen, breukenWF
ik reken met tijd5-12analoge en digitale klok, maanden, dagen, kalender,...WD
ik ga wijs om met media5-12media, zoeken, kiezen, waarheid, leugen, identiteit, cyberpesten, sociale media,...ME
ik ben een webexpert9-12zoeken, kiezen, coach, YouTube, Skype, browser, digitale fotografie, e-mail, Facebook, sociale media,...ME
ik ben een speurneus en zoek interactief naar...7-12zoeken, begrijpend lezen, verwerkenOW
ik ga op stap als fotograaf4-7fotograferen, fotograaf, lens, voorwerpen, gebeurtenissen, waarnemen, woordenschat, digitale foto's, kleuter, taalvaardigheidME - TO
ik maak een digitale puzzel8-12puzzel, foto, bewerken, tekening, schilderijME - MU
ik haal een diploma veilig internet9-12sociale media, twitter, whatsapp, facebook, spam, virus, hoax, reclame, vals, cookies, website, profiel,online, ...ME
ik word talig, ik ben anderstalig4-12talig, Frans, taalgebruik, communicatie, boodschap, tekst, gesprek, nazeggen, vertalen, woordenschat, benoemen,...TO
ik leer over 'de verklaring van de rechten van de mens'8-12rechten, universele, verklaring, mens, oorlog, democratie, Verenigde Naties, actieIK
ik leef in een diverse samenlevinglkr. / 4-12diversiteit, gender, gezin, samenleving, oriëntatie, stereotypen, anders zijn,...SE
ik speel een mediaspel11-12informatiebronnen, mediacontent, mediamiddelen, geluid, licht, kader, montage, beeldbewerking, audio, communicatie,...ME - SE - IK - IV
ik beluister of schrijf een verhaal6-12zinnen, verhaal, figuren, achtergrond, storyboardTO
ik kan goed luisteren!2,5-6acties, dieren, gevoelens, muziek, natuur, plaatsen, school, thuis, vervoerTO
ik maak een webpad9-12energie, euro, 112, afval, bedreigde dieren, prehistorie, Europa, Grieken, Koude Oorlog, Egypte, stoommachine, tweede wereldoorlog, ridders, kinderarbeid, televisie,...OW - IK - TO - WD - SE - IV - RK -ME - MU
van in het ei tot in de lucht!9-12nestkastje, nestkaarten, observatie, pimpelmees, koolmeesIV-OW
kleine stappen in een grote oorlog9-121914-1918, de gro(o)te oorlogOW - IV - ME
ik gebruik muis en toetsenbord2,5-5muisvaardigheidME
ik ben een nieuwsgierig Lotje3-7bouwen, technologieIV - OW
ik gebruik mijn zintuigen (ogen)4-6ogenME -MU
🤡wij maken een radioprogramma maken 5-12radio, uitzendingME
🤡wij maken een kringdans rond het licht 5-12adventMZ - RK
🤡ik boots bewegingsbanen na4-8afstand, beweging, nabootsenMZ - TO
🤡ik sta stil bij mijn gevoelens2,5-12gevoelens, meditatie, behoeften, gebed, bezinningSE - RK
🤡ik ben baas over mezelf2,5-12mediteren, thuis, stilteIK - RK
🤡ik leer over geloofsfiguren2,5-12mediteren, innerlijke kracht, spiritualiteit, heilige, geloofsverhaal, Allerheiligen, Allerzielen, ritueel, verhaal, liturgieIK - IV - RK
🤡 (lkr.)ik beschuldig niemand en zoek mee naar een oplossing als er gepest wordt7-12pesten, no blameSE - IK - IV
🤡 (lkr.)ik ga op tocht met Noah...6-12Noah, arkIK - IV - RK
🤡 (lkr.)ik beleef de Goede Week6-12Goede Week, Pasen, Goede vrijdag, Palmzondag, Witte Donderdag, verrijzenis, laatste avondmaalIK - IV - RK
🤡 (lkr.)ik wil bijdragen aan een propere lucht7-12lucht, propere lucht, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, vuile lucht, fabrieken, uitstoot, CO2,...SE - IV - OW - TO
🤡 (lkr.)ik zoek oogcontact in het verkeer5-12veilig in het verkeer, impuls, voetganger, fietser, verkeersregels, verkeerssituatieMZ - OW
ik informeer mij over het klimaat (4-12)4-12klimaatopwarming, verdroging, wateroverlast, mobiliteit, wonen, energie, water en groen, leven en werken, landbouwIV - OW