bottendokter

Plaats de skeletonderdelen op de juiste plaats. (Wacht tot de uitleg in het Japans voorbij is).