WIKISPACES
TYPE APPLICATIEonline werken
BESCHIKBAARHEIDonmiddellijk online uitvoeren
VINDPLAATS- http://www.wikispaces.com/help-dutch
- toepassing omgevingsboek
EXTRAprintklare info voor de coach
DOELGROEP3de, 4de, 5de, 6de
LEERGEBIEDwero, Nederlands, leren leren, muz. opv., soc. v.
DOMEINschrijfstrategische vaardigheden ontwikkelen, communicatieve vaardigheden ontwikkelen, woordtekens, leestekens, afbreking van woorden, hoofdlettergebruik, communicatieve vaardigheden ontwikkelen en beheersen, boodschappen decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen, integreren, nadenken over zinnen en over tekststructuur, kaartvaardigheid, beginnend geografisch besef, mobiliteit, tijdbeleving, dagelijkse tijd, instellingen, ik ga om met andere mensen, beeld, media, expressie, eigen denkprocessen plannen, informatiebronnen gebruiken, losse gegevens leren ordenen, informatie samenhangend voorstellen, kunnen hulp vragen en zich laten helpen, bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken, kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren
THEMA 
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTENeindtermen nederlands: ET ned 4.3, ET ned 4.4, ET ned 4.7, ET ned 4.8*, ET ned 5.0, ET ned 6.4
LEERPLANDOELENMedia 1.02, Media 1.03, Media 2.00, Media 2.08, Media 5.00, Media 6.02
ICT EN LEERPROCES zie ICT-deelcompetenties
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS Omschrijving:

-Wiki's kunnen een goed instrument zijn om te gebruiken in de klas. Leerlingen leren informatie vergaren, teksten publiceren en informatie delen. Samenwerken is noodzakelijk, omdat iedereen kan werken aan dezelfde teksten. Dit in tegenstelling tot een blog.
-Voor het inzetten van ICT in het leerproces van leerlingen worden tegenwoordig allerlei Web 2.0 toepassingen genoemd. Kennis en ervaringen delen en reageren op elkaar zijn kernbegrippen in deze. In feite zal elke opdracht waarin leerlingen met en van elkaar kunnen leren ondersteund kunnen worden door een blog of wiki.

Lesplandoelen:

Afhankelijk van het beoogde doel en opzet van de wiki

-samen aan één project werken
-leren opzoeken van de noodzakelijke informatie
-creatief leren omgaan met het digitale materiaal
-tekstdocumenten uitwerken en foto's inbrengen
-een presentatie uitwerken
-ervaringen en impressies onder digitale vorm weergeven door gebruik te maken van digitaal fototoestel, digitale videocamera, digitale geluidsrecorder, scanner,...


Beginsituatie:

Voor de leerkracht:
- (Gratis) Account aanmaken, hyperlink kunnen maken, basis tekstverwerking + foto invoegen.
- Eventueel foto's kunnen verkleinen in bestandsgrootte.

Voor de leerlingen
- Basis tekstverwerking is voldoende + vaardigheid om afbeelding in te voegen.

Aanpak:

-een duidelijk omschreven doel is erg belangrijk om voor ogen te houden. Het geeft richting aan de wiki en helpt de mensen om te beslissen wat ze gaan schrijven.
-mogelijkheden om een wiki op te zetten:
*verslag van een bezoek, schooluitstap, …
*eigen klaswebsite
*interview van een dorpsfiguur, van ouders, mensen met een bepaald beroep, ...
*een omgevingsboek
*portfolio van werkjes van de leerlingen rond verschillende thema's
*online nieuwsblad
*kaart (vb. uit google maps) met locaties uit het omgevingsboek toevoegen
*huiswerk
*grappige dingen op school
*boekverslagen verzamelen
*steloefeningen allerhande, sandwichopstel, doorgeefopstel, vervolgverhaal, …
*...

Duur (lestijden):

Indien de structuur op voorhand werd opgezet, dan beperkt de instructie om met de basis te werken zich tot tekstverwerking en invoegen van foto's. Dus minieme technische vereisten.
Duur is dus afhankelijk van de in te voegen tekst, foto's, vaardigheid om te typen, …

Tips:

-de leerkracht maakt best zelf op voorhand de wiki aan en zet de structuur van de site op
-de verdere aanpak met de leerlingen is een keuze van de leerkracht zelf
-ofwel wordt een instructiemoment voorzien voor de hele groep, ofwel worden redactiegroepen gevormd
-afspraken rond lettertype, lettergrootte, totale lay-out zijn noodzakelijk om een professioneel resultaat te bekomen
-ingevoegde foto's worden gemakshalve verkleind in bestandsgrootte. (Gebruik eventueel freeware als picasa, easy thumbnails, picsresizer)
-bij het aanmaken van je Wiki moet je erop letten iedereen toegang te geven om je Wiki te lezen, maar alleen geregistreerde gebruikers je Wiki te laten aanpassen
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRINGElke leerling kan volgens eigen niveau en mogelijkheden meewerken aan een pagina op de wiki.
Door samenwerking in duo's, trio's, klasoverschrijdend, … openen zich heel veel mogelijkheden.
INSTRUMENTELE VAARDIGHEIDAG7, AG12
BRONNEN- www.wilmakarels.nl/gratis-fotos-bewerken (handleiding foto's bewerken in picasa)
- earth.google.com/intl/nl
- maps.google.com
SAMENSTELLERPaul Van Poelvoorde, Tom Claeys, Eric Jolie, Geert Kint