TAALSPEL
TYPE APPLICATIEonline werken
BESCHIKBAARHEIDonmiddellijk online uitvoeren
VINDPLAATShttp://www.teleac.nl/taalspel/spelgrid.jsp
EXTRAgeen
DOELGROEP4de, 5de, 6de
LEERGEBIEDnederlands
DOMEINspelling: klinkers, tweeklanken, medeklinkers, tussenklanken
werkwoordsvormen
woordtekens, leestekens, afbreking van woorden
hoofdlettergebruik
nadenken over woorden
nadenken over betekenis van woorden, woordgroepen, zinnen
nadenken over betekenis van spelling en interpunctie
THEMAfeest en vertier, stad en platteland, jong en oud, arm en rijk, leven en dood, gevaar en veilgheid, praatje en plaatje, vakantie en vrije tijd, school en beroep, ziek en gezond, sport en spel, lach en traan
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTENeindtermen nederlands: ET ned 4.7, ET ned 4.8*
LEERPLANDOELEN
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUSOmschrijving:
'Taalspel' is een quiz over het Nederlands van alledag. Bij alle twaalf thema's zijn zeven verschillende spellen.

Spelvormen:
  • Woordenschat: de leerlingen maken met een opgegeven woord zoveel mogelijk andere (bestaande) woorden door zoveel mogelijk letters uit dit woord te gebruiken (bv. opgegeven woord is "neerslachtig" : acht, gil, neer,...)
  • Vraag en antwoord: de volgende vragen gaan over spreekwoorden en gezegden, spelling van woorden, enz. Eén van de 3 antwoorden is correct.
  • Synoniemen: de lln. zoeken het woord met (bijna) dezelfde betekenis.
  • Blokletters: variant op het spel Galgje. De te zoeken woorden hebben te maken met het gekozen thema van de leerling.
  • Woorden raden: de leerlingen raden een woord waarvan eerst de omschrijving wordt gegeven. Bij elk goed antwoord krijg je een letter van een ander te zoeken woord.
  • Cryptics: aan de hand van opgegeven woorden, moeten de lln het kernwoord raden. Ze kunnen hints opvragen, maar verliezen hierdoor punten.
  • Spelling: in elke zin staat een spelfout. De lln zoeken het foutieve woord en vullen dit correct in.
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRINGDit spel kan gespeeld worden in 2 'snelheden' : normaal spel (veel tijd) en snel spel.
BRONNENTeleac/NOT - Nederlandse Taalunie
SAMENSTELLERKoen Steyaert