MINDMAPPING
Min
TYPE APPLICATIEfreeware
BESCHIKBAARHEIDdownloaden, installeren en uitvoeren
VINDPLAATS Freemind
Mindman
eMindMaps + stappenplan eMindMaps
XMind for Windows
Text2mindmap
EXTRAgeen
DOELGROEP4de, 5de, 6de
LEERGEBIEDnederlands, leren leren
DOMEINschrijfstrategische vaardigheden ontwikkelen, nadenken over tekststructuur, eigen denkprocessen plannen, losse gegevens leren, samenhangende informatie leren
THEMAherfst, fruit, De computer, feesten, reizen, fauna en flora, beroepen, boeken, ontdekken, stad en platteland, school en beroep, sport en spel, het weer, omgeving, bouwen
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTENeindtermen leren leren: , ET LL1, ET LL2, ET LL3, ET LL4, ET LL5
eindtermen nederlands: ET ned 6.2*
LEERPLANDOELENNED D.2.7, NED D.2.2, NED D.2.4, NED D.2.5, NED D.2.6, NED D.2.1, NED D.2.9, NED D.2.10, NED D.2.11
ICT EN LEERPROCESzie ICT-deelcompetenties
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS Omschrijving:
Met "Mindmapping" noteer je gedachten in de volgorde waarin ze zich voordoen. Met deze techniek wordt het denkproces geholpen door ze grafisch voor te stellen. Je kunt steeds nieuwe ideeën ontwikkelen, een schrijfstrategie structureren, een samenvatting maken van leerstof, enz.

Concrete doelstellingen:
-beter memoriseren
-de structuur van leerinhouden, aantekeningen en ideeën in kaart brengen
-associaties zien en verbanden leggen
-gestructureerd brainstormen
-oorzaak-gevolgrelaties visualiseren
-tekstinhouden structureren
-hoofdgedachten van bijzaken in een duidelijk "web" onderscheiden
-gegevens verzamelen, selecteren en ordenen bij een opdracht
-een samenvatting maken van een stuk leerstof
-overkoepelende en onderliggende begrippen herkennen en zoeken

Fasen/gradaties:
  • iemand voorstellen op papier (zichzelf, een idool,...): de persoonsnaam/identiteit wordt de mindmaptitel en via de vertakkingen worden gegevens verstrekt. Formuleer hierbij enkele regels: vertrekken vanuit het centrum, werken met trefwoorden, kleuren gebruiken voor de hyperoniemen en hyponiemen, ... Raadpleeg voorbeelden via http://www.buzan.be/Gallery.html
  • als overstap wordt dezelfde mindmap op computer gemaakt via het programma "mindman" of "freemind" (of eventueel "emindmaps")
  • een mindmap maken over een onderwerp/een fenomeen/een voorwerp/een dier/... (zie thema's) - hier kan uitleg over overkoepelende en onderliggende begrippen van groot belang zijn
  • een mindmap gebruiken om gegevens te structureren voor een (schrijf)opdracht. Gebruik vraagwoorden als hulp: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, ... ?
  • een tekst leren samenvatten via een mindmap (studerend lezen)

Tips:
Mindmaps vormen ook een goede basis voor het uitwerken van een powerpointpresentatie.
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING 
BRONNEN http://www.klascement.net (EduWare 16 - 06/01/2004 toegevoegd door Hans De Four en EduWare 153 - 26/05/2005 toegevoegd door Johan Desloover)
SAMENSTELLERGéry De Munter