ik leer over groeien in geborgenheid


de blinde Bartimeüs

moeder Teresa

David en Goliat

het dochtertje van Jaïrus

onzichtbaar (over geboorte, over sterven)

de verloren zoon

Jezus in de tempel

de eerste communie