digitaal zakboek (visie)

Het digitaal zakboek is opgebouwd rond  5 competentiegroepen. In deze competentiegroepen zijn diverse hoofdcompetenties  te onderscheiden.
Bij elke hoofdcompetentie zijn er per doelgroep  individuele competenties. Deze  ik-modelzinnen dienen voor (zelf-)evaluatie, communicatie met ouders en rapportering.

    ik-zinnen voor K1
    ik-zinnen voor K2
    ik-zinnen voor K3
    ik-zinnen voor L1
    ik-zinnen voor L2
    ik-zinnen voor L3
    ik-zinnen voor L4
    ik-zinnen voor L5
    ik-zinnen voor L6

    COMMUNICEREN (alle doelgroepen)
    CREATIEF VORMGEVEN EN PRESENTEREN (alle doelgroepen)
    OEFENEN EN LEREN (alle doelgroepen)
    TECHNISCH-INSTRUMENTEEL VAARDIG EN VEILIG GEBRUIK (alle doelgroepen)
    ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN (alle doelgroepen)