ik oefen en leer zelfstandig wiskunde

natuurlijke getallen
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1
 1. cijferreeksen tot 10, 100 of 1000 aanvullen
 2. cijferreeks van groot naar klein ordenen
 3. plaats van een cijfer in een getal tot 100
 4. rangschik van groot naar klein tot 1000
 5. getallen splitsen tot 10, 100, 1000
 6. kleiner dan, groter dan, gelijk
 7. verken het 1000-veld
 8. splitsen tot 1000
 9. waarde van een cijfer in een getal tot 100, 1000, 10 000, 100 000
 10. getallen noteren tot 100, 1000 of 10 000
 11. zoek het tiental dichtstbij het gegeven getal (tot 1000)
3de-4de    
2 schatten op de getallenlijn 3de-5de    
3 grote getallen splitsen tot 1000 000 000 4de-6de    
4 snel veelvouden herkennen 5de-6de    
5 kleinste gemene veelvoud en grootste gemene deler 5de-6de    
6 deelbaarheid van getallen 5de-6de    
7 ontbrekende getallen aanvullen
3de-6de    


kommagetallen, breuken en percenten
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 kommagetallen rangschikken 5de-6de    
2 kommagetallen in cijfers 5de-6de    
3
 1. breuk van een hoeveelheid tot 1000 nemen (met hulp)
 2. een breuk van een getal
 3. een breuk van hoeveelheid
3de-6de    
4 een deel van het geheel 4de-6de LL  
5 breuken vergelijken 4de-6de      
6 breukenpizza: gehelen + delen van het geheel 4de-6de   LL LK
7 breuken rangschikken 4de-6de    
8 breuken benoemen, kleuren, vereenvoudigen,... (oefenen en toetsen) 4de-6de LL  
9 gelijkwaardige breuken 4de-6de    
10 breuken herleiden (1)
breuken herleiden (2)
4de-6de      
11 vind de delen en het geheel 4de-6de   LL  
12 breuken en kommagetallen 5de-6de      
13 verhoudingen herkennen 4de-6de    
14 percenten omzetten 5de-6de    
15
 1. percenten verkennen - java
 2. procent nemen van een getal - (filmpje om zelfstandig te leren)
5de-6de    
16 schematiseren van de bewerkingen met breuken:
 1. breukdelen - pps
 2. visuele verdeling - java
5de-6de   LK
17 Fraction Matcher 4de-6de    


negatieve getallen en Romeinse cijfers
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1
 1. Romeinse cijfers omzetten (1)
 2. Romeinse cijfers omzetten (2)
5de-6de    
2 negatieve getallen rangschikken 3de-6de    


bewerkingen met getallen
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 rekentaal:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3de    
2 cijferen: optelsommen
3de-5de    
3 rekenen met kommagetallen
4de-6de    
4 braintrainer (junior)
braintrainer (classic)
3de-4de
5de-6de
   
2 Maaltafels en vier op een rij - speel tegen de computer 3de-6de    
3 3de-6de    
4 Tafelspelletje 3de    
5 Tellen met + en - 3de-6de    
6 Trio van + en - 3de-4de    
7 Tellen met x en : 3de-6de    
8a Tafels van 5, 50, 10, 100... 3de-6de    
8b Vermenigvuldigen en delen met 2,4,5,6,8,10 - (flitskaarten) 3de    
9 Delingen: quotiënt en rest 4de-6de    
10 Hoofdrekenen 3de-6de    
11 Hersenbreker 4de-6de    
12 Rekenslang 1 3de-6de    
13 Rekenslang 2 3de-6de    
14 Cijferen + en - 3de-6de    
15 Cijferen maal 3de-6de LL  
16 Rekenen met breuken 4de-6de    
17 Rekenen met kommagetallen 5de-6de    
18 Rekenen met percenten 5de-6de    
19 Toepassingen 3de-6de    
20 Herhalings- en remediëringsoefeningen hoofdrekenen:

snel en foutloos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

rekenhaasjes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

3de-5de      
21 9-box (reken- en reactiespel als training voor de tafels) 3de      
22
 1. optellen tot 1000 zonder overbrugging
 2. optellen tot 1000 zonder overbrugging
 3. optellen tot 1000 met overbrugging bij de E
 4. optellen tot 1000 met overbrugging bij de E
 5. optellen tot 1000 met overbrugging bij de T
 6. optellen tot 1000 met overbrugging bij de T
 7. optellen tot 1000 met overbrugging bij de E en T
 8. optellen tot 1000 met overbrugging bij de E en T
 9. aftrekken tot 1000 zonder overbrugging
 10. aftrekken tot 1000 zonder overbrugging
 11. aftrekken tot 1000 met ontlening bij de T
 12. aftrekken tot 1000 met ontlening bij de H
 13. aftrekken tot 1000 met ontlening bij de H
 14. aftrekken tot 1000 met ontlening bij de H en de T
 15. aftrekken tot 1000 met ontlening bij de D,H en de T
 16. aftrekken tot 1000 met ontlening bij de D,H en de T
 17. optellen en aftrekken tot 1000 zonder overbrugging
 18. vermenigvuldigen: type HTE x E reeks 1
 19. vermenigvuldigen: Type HTE x E reeks 2
 20. vermenigvuldigen: Type TE x TE reeks 3
 21. vermenigvuldigen: Type TE x TE reeks 4
3de-6de      
22 Cijferrekenen (alle bewerkingen - instelbaar) 3de-6de      
23 Tafels oefenen met leuke spelletjes 2de-3de      
24 Programma's om te downloaden en uit te voeren zonder installeren:
 1. project zonder brug - (3de)
 2. project met brug - (3de)
 3. project 100- en 1000-veld - (3de)
 4. project getallenkennis - (3de)
 5. plus en min - (3de)
 6. plus en min - (4de)
 7. maal T
 8. maal H
 9. deel T
 10. deel H
 11. deel rest
 12. project cijferen plus
 13. project cijferen min
 14. project cijferen maal
 15. project cijferen delen
 16. project vermenigvuldigen
 17. project delen
3de-6de    
tijd, temperatuur, geldwaarden
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1
 1. verken de euromunten en -bankbiljetten van alle landen (3de-6de)
 2. euro's herkennen en samentellen (3de-6de)
 3. waar komt de munt vandaan? (spel 3de-6de)
 4. zoek de echtheidskenmerken (spel 5de-6de)
3de-6de    
2
 1. betalen met euro's
 2. koop 20 artikelen met euro's - notatie met komma's (3de-4de)
 3. euromunten gelijk verdelen (3de-6de)
 4. euromunten gelijk verdelen (3de-6de)
 5. waarde van geld
 6. verzamel euromunten en -bankbiljetten (spel 4de-6de)
 7. kies het hoogste bedrag
3de-6de    
3 temperatuur (meten met een thermometer) 3de-4de    
4 klokleren met Rika-Tika 3de-6de   LK
5 kloklezen (uren, halve uren, kwart voor, kwart over) 3de-6de    
6 digitaal noteren (van uren tot minuten) 3de-6de    
7 hoe laat is het ? (kwartieren) 3de    
8 hoe laat is het ? (20 minuten voor of over)
hoe laat is het ? (10 minuten voor of over)
3de-4de    
9 hoe laat is het ? (5 minuten voor of over)
hoe laat is het ? (... minuten voor of over)
3de-4de    
10 de klok oefenen 5de-6de      
11 klokkijken leren met een sprekende klok - (programma om te downloaden en uit te voeren) 3de-6de      
12 analoge klokken lezen:
1 2 3 4
3de-4de    
13 3de-4de   AT
LL
14 maanden en seizoenen (2) 4de-6de  
15 project kloklezen derde - (programma om te downloaden en uit te voeren) 3de LL  

lengte, massa, inhoud, volume
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 lengtematen (filmpje om zelfstandig te leren) 3de      
2 Tip!Google maps meten en schatten van afstanden, inhouden, gewicht 4de-6de LL  
3 toepassingen op omrekenen van maten 3de    
4 meten en omrekenen (inhoudsmaten of lengtematen) 3de-6de    
5 lengtematen herleiden 3de-6de    
6 inhoudsmaten 3de-6de   LL  
7
 1. omzetten van gewichten (L4-5-6)
 2. bruto, tarra, netto (L5-6)
 3. breng de balans in evenwicht (reeks 1) (L4-5-6)
 4. breng de balans in evenwicht (reeks 2) (L4-5-6)
 5. bepaal aan welke kant de balans doorweegt (reeks 1) (L4-5-6)
 6. bepaal aan welke kant de balans doorweegt (reeks 2) (L4-5-6)
 7. bepaal het brutogewicht (reeks 1) (L5-6)
 8. bepaal het brutogewicht (reeks 2) (L5-6)
 9. bepaal het brutogewicht (reeks 3) (L5-6)
4de-6de     LK
9 ongelijke inhouden berekenen 5de-6de    
10 de wiskundeautomaat - (programma om te downloaden en te installeren) 5de-6de    

omtrek en oppervlakte
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 omzetten van landmaten, met of zonder kommagetallen 5de-6de    
2 omzetten van oppervlaktematen, met of zonder kommagetallen 4de-6de    
3 Bereken: 4de-6de    
4 Teken: 3de-6de   AT
AT
5
bekijk en leer hoe een plattegrond gemaakt wordt van een huis enz.
- (ppt)
3de-6de   AT
AT

diagrammen, tabellen, grafieken
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 tabellen lezen 5de-6de    
2 diagrammen lezen 5de-6de    
3 ik maak grafieken (bijv. met gegevens uit een groeiboekje)
(samen met de juf of meester: zie stappenplan in ATELIER)
5de-6de   AT

hoekgrootte
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 hoekgrootte (meten met een gradenboog) 5de-6de LL  
2 4de-6de    
lijnen en hoeken
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 lijnen en hoeken 5de-6de      

figuren, lijnen, symmetrie, spiegelingen, gelijkvormigheid
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 meetkundige figuren 5de-6de    
2 driehoeken (niveaus) 3de-6de - java LL  
3 meetkundige lichamen 5de-6de - java    
4 driedimensionele vormen herkennen (schaduwspel) 5de-6de      
5 symmetrie 5de-6de - java LL  
6a aanzichten raden 4de-6de LL LK
6b vlakken terugvinden van 3D naar 2D (deel 1) 5de-6de    
6c vlakken terugvinden van 3D naar 2D (deel 2) 5de-6de    
6d vooraanzichten 3de-6de    
7 gelijkvormigheid 6de WB AT 36

kijklijnen, plaatsbepaling, oriëntatie, perspectief, 3D-figuren
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
8 kijklijnen - java
schateiland - java
kijklijnen
kijkhoeken
aanzichten
bouwtekeningen
perspectief
totaalbeeld
plaatsbepaling - java
ruimtelijke oriëntatie
5de-6de    
9 ruimtefiguren
 1. kenmerken en vormen
  1. ruimtefiguren herkennen (1)
  2. ruimtefiguren herkennen (2)
  3. kenmerken van ruimtefiguren (1)
  4. kenmerken van ruimtefiguren (2)
  5. kenmerken van ruimtefiguren (3)
 2. ontwikkelingen
  1. ontwikkeling van lichamen (1)
  2. ontwikkeling van lichamen (2)
  3. ontwikkelingen van de kubus - java
  4. ontwikkelingen van de kubus en andere 3D-figuren - java
  5. aanschouwelijke ontwikkelingen - java
  6. de wiskundeautomaat - (programma om te downloaden en te installeren)
 3. berekeningen
  1. inhoudsberekeningen ruimtefiguren (tabbladen onderaan !)
  2. rekentaal: bereken het volume
 4. omzetten van maten
  1. omzetten van volumematen (1)
  2. omzetten van volumematen (2)
  3. omzetten van volumematen (3) - java
  4. omzetten van volumematen (4)
 5. formules
  1. formules
5de-6de    

bouwsels
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1 het silhouet van een blokkenbouwsel 4de LL  
2 blokkenbouwsels met drie aanzichten 4de-5de    
3 blokkenbouwsels nabouwen met drie aanzichten 5de-6de    
4 blokkenbouwsels met hoogtekaart 3de-6de    
5 bouwen met blokken (niveaus) 3de-6de LL  
6 blokken tellen 3de-6de    
nr. activiteit - toepassing klas bron LL LK
1
 1. de ultieme puzzelsite
 2. rekenpuzzelkaarten (L6+)
 3. maak een sixpack tegen de klok (L4-L6)
3de-6de    
2
 1. grafieken maken met Excel? - (instructiefilmpje)
 2. illustraties invoegen in Excel - (instructiefilmpje)
 3. rekenen met handige formules - (instructiefilmpje)
5de-6de   AT
3     3de-6de