A
1
COMPETENTIEGROEP ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN (ALLE GROEPEN)
2
(rood = competentiegroep, oranje = hoofdcompetentie, wit = competentie(doel))
3
zoeken, verwerken en bewaren
4
ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent
5
L6
6
- ik zoek tekst, afbeeldingen, geluiden, filmpjes via een zoekmachine
7
OB
8
- ik zoek gericht een filmpje, een geluid, een prent,...
9
BB
10
- ik zoek heel gericht (woorden, synoniemen, video, geluid, spreekbeurtmateriaal,...)
11
ik kan digitale bronnen gebruiken om opdrachten op te lossen
12
K2
13
- ik luister en voer de opdrachten uit die van mij verwacht worden (radio-cd, hoofdtelefoon)
14
K3
15
- ik overleg en bespreek met een klasgenootje de bekeken informatie
16
- ik kan zelfstandig werken met de opdrachten horende bij digitale verhalen
17
- ik kies zelf een opdracht
18
L1
19
- ik verken een thema via een kiespad
20
- ik verzamel online informatie over verschillende thema’s
21
- ik vind in een programma het gevraagde terug
22
- ik gebruik een werkboekje
23
L2
24
- ik verzamel online informatie over verschillende thema’s
25
- ik kan een kies- of miniwebpad volgen
26
- ik voer een opdracht uit via een webpad
27
- ik leer zelfstandig via een doepad
28
- ik verzamel online informatie uit verschillende thema’s
29
L3
30
- ik volg zelfstandig een webpad
31
- ik kan met hulp van digitale bronnen en begeleiding een mini-webpad oplossen
32
- ik zoek en leer via bronnen bij het invullen van een webpad
33
- ik kan in een map informatie opslaan en terugvinden
34
- ik kan m.b.v. digitale bronnen en met begeleiding een minipad oplossen
35
L4
36
- ik kan in een map informatie opslaan en terugvinden
37
- ik kan met begeleiding en hulp of via partnerwerk een webpad oplossen
38
- ik verzamel digitale informatie over een technisch proces
39
- ik kan m.b.v. digitale bronnen en met begeleiding een webpad oplossen
40
- ik herken informatie die niet voor mij bedoeld is
41
- ik sla de informatie op
42
- ik kan voor een opdracht de meest geschikte digitale informatiebron kiezen
43
L5
44
- ik voer een opdracht uit via een webpad
45
- ik kan via een webpad gerichte inhoudsvragen over een thema oplossen
46
- ik verzamel via diverse bronnen informatie over een land
47
- ik los zelfstandig of samen met iemand een webkwestie op
48
- ik kan m.b.v. digitale bronnen en met een partner een webpad oplossen
49
L6
50
- ik voer een opdracht uit via een webpad
51
- ik volg zelfstandig een webpad
52
- ik verzamel via diverse bronnen informatie over een land
53
- ik kan voor een opdracht de meest geschikte informatiebron kiezen
54
- ik haal uit online beeldmateriaal de nodige informatie
55
- ik los zelfstandig of samen met iemand een webkwestie op
56
- ik los een webkwestie op
57
- ik kan m.b.v. digitale bronnen zelfstandig een webpad oplossen
58
- ik verzamel informatie i.v.m. beroepen via de computer
59
- ik kan opgezochte informatie op het internet begrijpen en verbanden leggen met wat ik al weet
60
- ik leer informatie op het internet naar waarheid en juistheid beoordelen
61
ik verwerf digitale informatie
62
K1
63
- ik zoek via het aanraakscherm de juiste stukken om een figuur na te bouwen
64
K2
65
- ik zoek via het aanraakscherm de juiste stukken om een figuur na te bouwen
66
- ik kan verschillen zoeken
67
- ik weet dat de juf extra informatie kan opzoeken via Google en YouTube
68
K3
69
- ik zoek de juiste letters van een themawoord en ik stempel ze (digitaal) in de juiste volgorde
70
- ik zoek tekst, afbeeldingen, filmpjes op via snelkoppelingen of tegels
71
- ik kan informatie verzamelen over een bepaald thema (prenten, fotomateriaal) via google met behulp van de juf
72
L1
73
- ik kan navigeren en zoeken binnen een toepassing via knoppen, pictogrammen en symbolen
74
- ik zoek de betekenis van pictogrammen
75
- ik leer en ontdek via educatieve website
76
L2
77
- ik kan navigeren en zoeken binnen een toepassing via knoppen, pictogrammen en symbolen
78
- ik zoek afbeeldingen via een zoekmachine
79
- ik zoek afbeeldingen op het internet
80
- ik bezoek zelfstandig de schoolwebsite
81
- ik kan afbeeldingen opzoeken via internet
82
- ik zoek gevraagde informatie op
83
L3
84
- ik gebruik een zoekmachine om informatie op te zoeken voor een spreekbeurt
85
- ik zoek een passende afbeelding bij een tekst via een zoekmachine
86
- ik kan via een zoekmachine opzoeken
87
- ik kan opzoeken via een zoekmachine
88
- ik verzamel online ideeën
89
- ik kan online (rijm)woorden opzoeken in een (rijm)woordenboek
90
- ik zoek tekst, afbeeldingen, geluiden, filmpjes op via een adres of via een zoekmachine
91
L4
92
- ik zoek een passende afbeelding bij een tekst via een zoekmachine
93
- ik kan via een zoekmachine opzoeken
94
- ik gebruik verschillende zoekmachines om informatie/afbeeldingen op te zoeken
95
- ik verzamel materiaal via een zoekmachine
96
- ik kan zelfstandig opzoeken via een zoekmachine
97
- ik kan surfen op het internet en gericht informatie zoeken met behulp van een (aangeduide) zoekmachine
98
- ik kan tekeningen en afbeeldingen opzoeken via een browser of een specifieke website
99
- ik kan gericht filmpjes zoeken en bekijken
100
- ik kan informatie gericht opzoeken
101
- ik kan een beeld opzoeken en in een tekst invoegen
102
- ik kan navigeren en zoeken via een alfabetisch register
103
- ik kan informatie opzoeken op het internet
104
- ik verzamel digitale info en creëer hiermee een digitale voorstelling
105
- ik kan zelfstandig (een tekst, een afbeelding, een filmpje, ) opzoeken adhv zorgvuldig gekozen trefwoorden
106
L5
107
- ik zoek afbeeldingen via een zoekmachine
108
- ik kan zelfstandig opzoeken via een zoekmachine
109
- ik kan gericht filmpjes zoeken en bekijken
110
- ik kan online informatie opzoeken via een zoekmachine
111
- ik maak gebruik van verschillende zoekmachines
112
- ik zoek informatie via een zoekmachine ik gebruik de juiste zoektermen en weet daarna de juiste website te openen
113
- ik kan geschikte afbeeldingen zoeken met een zoekmachine
114
- ik kan de betekenis van woorden, uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen opzoeken met een zoekmachine
115
- ik zoek informatie zoeken via een zoekmachine ik gebruik de juiste zoektermen en weet daarna de juiste website te openen
116
- ik kan verschillende zoekmachines gebruiken
117
- ik zoek bij mijn spreekbeurt een passend filmpje
118
- ik zoek antwoorden op vragen aan de hand van een opgegeven website
119
- ik zoek woorden die ik niet begrijp op in een onlinewoordenboek
120
- ik kan de schrijfwijze van woorden opzoeken
121
- ik kan een digitaal filmfragment zoeken op internet
122
- ik kan informatie opzoeken via internet
123
L6
124
- ik zoek afbeeldingen via een zoekmachine
125
- ik kan informatie opzoeken op het internet
126
- ik maak gebruik van verschillende zoekmachines
127
- ik kan geschikte afbeeldingen zoeken met een zoekmachine
128
- ik kan de betekenis van woorden, uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen opzoeken met een zoekmachine
129
- ik zoek informatie zoeken via een zoekmachine ik gebruik de juiste zoektermen en weet daarna de juiste website te openen
130
- ik zoek woorden die ik niet begrijp op in een onlinewoordenboek
131
- ik kan de schrijfwijze van woorden opzoeken
132
- ik kan spontaan opzoeken via een zoekmachine
133
- ik zoek online informatie
134
- ik kan filmfragmenten opzoeken op het internet
135
- ik zoek online de betekenis van woorden op
136
- ik zoek online de schijfwijze van woorden op
137
- ik zoek online de schrijfwijze van woorden op
138
- ik zoek online een plaats op
139
- ik kan de correcte schrijwijze van woorden online opzoeken
140
- ik verzamel online ideeën
141
- ik zoek online informatie i.v.m. wero
142
- ik verzamel info i.v.m. allerlei thema’s
143
- ik zoek online informatie op
144
- ik zoek tekst , afbeeldingen , geluiden , filmpjes via een zoekmachine
145
K
146
- ik zoek afbeeldingen, cartoons, kleurplaten, foto's
147
- ik gebruik een kinderzoekmachine
148
- ik zoek een idee
149
OB
150
- ik gebruik een zoekmachine
151
- ik ontdek ideeën bij een thema
152
BB
153
- ik gebruik een zoekmachine
154
- ik zoek in thematische websites, ateliers, lesideeën,...
155
ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze
156
K3
157
- ik verzamel informatie via geschikte mediamiddelen
158
K
159
- ik gebruik een werkboekje
160
OB
161
- ik gebruik een werkboekje
162
ik hanteer mediamiddelen om te leren
163
L4
164
- ik kan items uit de actualiteit en het weer raadplegen op het internet
165
L6
166
- ik kan de actualiteit volgen , een radio-uitzending beluisteren via de computer
167
ik beoordeel mediaboodschappen en mediums kritisch naar vorm, inhoud en gebruik
168
BB
169
- ik leer goede zoekresultaten bewaren en verder verwerken, maar ook zelf kritische vragen te stellen