A
1
ALLE COMPETENTIEGROEPEN L3
2
(rood = competentiegroep, oranje = hoofdcompetentie, wit = competentie(doel))
3
communiceren
4
ik begrijp en ervaar een communicatieproces
5
- ik begrijp dat ik ook bij het online communiceren passend taalgebruik hanteer
6
- ik communiceer correct en beleefd in een tekst, per mail, op een forum,...
7
- wij leren online samenwerken en delen
8
- ik hanteer mediamiddelen om over een onderwerp te communiceren
9
ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent
10
- ik surf naar een fotogalerij op de schoolwebsite, bekijk en becommentarieer de foto’s
11
ik kan mailen
12
- ik kan een mail openen, lezen en beantwoorden
13
- ik kan een bericht opstellen, verzenden of ontvangen op de pc
14
ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld
15
- ik weet dat ik niet mag reageren op berichten van vreemden of berichten met een bedenkelijke inhoud
16
- ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld
17
creatief vormgeven en presenteren
18
ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent
19
- ik bekijk filmpjes bij een thema en geef er mijn mening over
20
- ik kan zelfstandig een zelfgekozen liedje opzoeken en bekijken op youtube
21
- ik zoek online liedjes in functie van een onderwerp of gebeurtenis
22
- ik kan een geluidsfragment afspelen om iets duidelijk te maken
23
- ik kan zelf educatieve filmpjes vinden en bekijken
24
- ik bekijk filmpjes op de computer i.v.m. een thema
25
- ik bekijk een werkstuk, een kunstwerk, een realisatie,...
26
- ik ontdek de wereld van de kunst en kunstenaars
27
- ik beluister een medium, ik maak poëzie, ik componeer een lied, ik speel een melodie, ik maak een rap,...
28
ik kan mediacontent ontwerpen en (creatief) verzorgen
29
- ik kan een digitale foto maken volgens bepaalde instructies
30
- ik kan met hulp een reportage maken over een schoolgebeurtenis
31
- ik kan gebruik maken van een tekenprogramma
32
- ik kan een digitale foto maken
33
- ik kan met foto’s iets duidelijk maken
34
- ik kan en mag foto’s maken
35
- ik maak een tekst digitaal
36
- ik kan een digitale affiche ontwerpen
37
- ik verfraai een tekst met gezochte en bewerkte beelden
38
- ik kan een digitaal filmpje opnemen
39
- ik kan met hulp een verslag maken over een schoolgebeurtenis
40
- ik ontwerp een tekening, een schilderij, een foto, een filmpje, een affiche, een wenskaart, een prikbord, een magazine, een stripverhaal,...
41
- ik werk volgens een plan
42
ik zet een presentatie in als bron, middel of doel
43
- ik kan zelf een presentatie openen en bekijken
44
- ik kan een passend presentatieprogramma gebruiken
45
- ik kan een presentatie maken
46
ik hanteer mediamiddelen om content te verwerken
47
- ik schrijf een digitale tekst
48
- ik kan een tekstje schrijven
49
oefenen en leren
50
ik gebruik een stappenplan
51
- ik gebruik zelfstandig een stappenplan om een digitale oefening op te lossen
52
- ik gebruik een stappenplan om met een programma (woordkasteel, … ) te werken en te oefenen
53
- ik kan met behulp van een stappenplan zelfstandig op een digitaal leerplatform werken
54
- ik kan onder begeleiding en met behulp van een stappenplan een voor mij onbekende website verkennen en gebruiken
55
ik kan digitale bronnen gebruiken om opdrachten op te lossen
56
- ik kan een webpad oplossen
57
ik gebruik een digitaal medium als ondersteuning bij mijn leren
58
ik gebruik een digitaal platform
59
- ik oefen de geziene leerstof (wiskunde, taal, wero, godsdienst, … ) via een onlineplatform (www.ict-platform.be, bingel, …)
60
- ik kan een digitaal oefenplatform gebruiken om leerstof te oefenen, te leren en te verwerken
61
- ik oefen de geziene leerstof (wiskunde, taal, wero, godsdienst,) via een onlineplatform (wwwict-platform, bingel, mikado online,)
62
ik kan een digitale mindmap ontwerpen
63
- ik kan een mindmap maken
64
- k kan met hulp een mindmap maken
65
- ik kan een eenvoudige mindmap maken
66
ik gebruik een spel als strategie, als middel, als ontspanning
67
- ik ontwikkel spelenderwijs ruimtelijk inzicht via educatieve spelletjes
68
- ik vind programma’s en leerzame spelletjes gemakkelijk terug
69
- ik leer oplossingsgericht denken dmv educatieve spelen via digitaal medium
70
- ik speel een rekenspel
71
ik hanteer mediamiddelen om content te verwerken
72
- ik kan zelfstandig een leerverhaal doorlopen
73
- ik leer via een leerverhaal
74
ik hanteer mediamiddelen om te leren
75
- ik oefen woordpakketten via digitale media
76
- ik oefen leerstof via digitale media
77
- ik los rekenoefeningen op via een digitaal apparaat
78
- ik maak online oefeningen die aansluiten bij een thema van wereldoriëntatie
79
- ik kan de computer gebruiken om de geziene leerstof in te oefenen
80
- ik kan rekentafels zelfstandig oefenen via digitale middelen
81
- ik kan bepaalde leerstofonderdelen zelfstandig inoefenen met digitale middelen
82
- ik kan zelfstandig het kloklezen inoefenen met behulp van digitale middelen
83
- ik maak onlineoefeningen die aansluiten bij een thema van wereldoriëntatie
84
- ik kan een rekenprogramma gebruiken om leerstof te oefenen, te leren en te verwerken
85
- ik kan een programma gebruiken om leerstof uit wereldoriëntatie te oefenen, te leren en te verwerken
86
- ik kan een taalprogramma gebruiken om leerstof te oefenen, te leren en te verwerken
87
- ik kan een digitale oefentoets maken
88
- ik kan een leestekst digitaal lezen en de bijhorende vragen oplossen
89
- ik ontdek de eigen omgeving en een andere afgesproken landstreek via google streetview en google earth
90
- via onlineoefeningen leer ik over de natuur
91
- via onlineoefeningen leer ik over verkeer en mobiliteit
92
- via onlineoefeningen leer ik over de mensen
93
- ik leer via een eduboek
94
- via onlineoefeningen los ik luister-, spreek en schrijfopdrachten op
95
- via onlineoefeningen lees ik om te begrijpen
96
- via onlineoefeningen verdiep ik mij in getallen
97
- via onlineoefeningen lee rik werken met allerhande maten en meeteenheden
98
- via onlineoefeningen verken ik eigenschappen van figuren, bouwsels, plaatsen,...
99
- via onlineoefeningen leer ik probleemoplossend denken
100
- via onlineoefeningen leer ik over de wereld
101
- via onlineoefeningen leer ik over techniek, veiligheid, energie,…
102
- via onlineoefeningen leer ik over vroeger en nu
103
- via onlinemateriaal verrijk ik mezelf over boeiende onderwerpen in onze wereld en kan dit voorstellen aan anderen
104
- via onlineoefeningen leer ik over groeien in verbondenheid en kracht
105
technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
106
ik kan me aanmelden op een digitaal platform
107
- ik kan op een correcte manier omgaan met logingegevens en paswoorden op een openbare computer
108
- ik kan inloggen op mijn google account
109
- ik weet dat ik thuis ook verder kan werken
110
- ik begrijp het belang van het geheim houden van een paswoord
111
ik kan digitale bestanden aanmaken
112
- ik kan een tekst typen en opmaken in google docs
113
- ik kan via een tekstverwerkend programma een tekstje typen en de lay-out verzorgen
114
- ik kan een tekstje typen in google document
115
ik ontwikkel mijn digitale geletterdheid
116
- ik werk aan het juist gebruiken van mijn toetsenbord, muis of andere apparaten
117
- ik kan werken met een tekstverwerker
118
- ik kan zelfstandig een afgesproken website openen en verkennen
119
- ik verken het digitale toetsenbord
120
- ik werk aan het juist gebruiken van het toetsenbord en de muis
121
- ik kan mijn bestanden een naam geven en opslaan
122
ik verwerf digitale informatie
123
- ik leer programmeren
124
- ik gebruik een spel als strategie, als middel, als ontspanning
125
- ik kan een digitale mindmap ontwerpen
126
- ik ontwikkel mijn digitale geletterdheid en word een webexpert
127
ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze
128
- ik kan een tekstverwerkend programma correct openen, gebruiken en afsluiten
129
- ik kan een computer op een correcte manier opstarten en afsluiten
130
- ik gebruik een fototoestel zelfstandig
131
- ik gebruik taal in muzische zin via een digitaal apparaat
132
- ik kan een digitaal fototoestel op een correcte manier gebruiken
133
- ik gebruik Frans in muzische zin via een digitaal apparaat
134
- ik kan een digitale foto creatief gebruiken
135
- ik kan informatie op het internet opzoeken en gebruiken
136
- ik gebruik i-borden om te leren
137
- ik kan afbeeldingen en filmpjes gebruiken bij opdrachten
138
- ik kan zorg dragen voor mediamiddelen die ik gebruik
139
- ik kan foto’s in een nieuwe mapje plaatsen, klaar voor gebruik
140
- ik kan zelfstandig digitale foto’s nemen van activiteiten binnen en buiten de klas
141
- ik hanteer zelfstandig een digitaal fototoestel
142
- ik kan met hulp een reeks foto’s nemen en deze monteren tot een stopmotionfilmpje
143
- ik kan een foto van een website halen
144
- ik kan zelfstandig een digitaal toestel op de juiste manier aan- en uitschakelen
145
- ik kan zorg dragen voor de mediamiddelen die ik gebruik
146
- ik kan een foto nemen vanuit verschillende standpunten
147
- ik wil mediamiddelen (computer, fototoestel, …) gebruiken om iets te leren
148
ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld
149
- ik kan op een veilige manier op het internet werken
150
- ik kies een veilig wachtwoord dat ik onthoud
151
- ik kies een veilig wachtwoord dat ik onthoud ik geef mijn wachtwoord niet door
152
ik kan bestanden en mediacontent correct en verantwoord gebruiken
153
- ik kan een document aanmaken
154
- ik kan een map aanmaken en terugvinden
155
- ik kan een werkmap aanmaken en delen met de leerkracht
156
ik kan digitale documenten aanmaken, bewerken, wijzigen, delen, bewaren
157
- ik kan een document opslaan, benoemen en terug openen
158
- ik kan een afbeelding of foto in een document invoegen
159
- ik kan mijn bestanden en mappen een naam geven, opslaan en terugvinden
160
- ik kan documenten een passende naam geven en bewaren in de gedeelde werkmap
161
- ik kan een foto of afbeelding in een document invoegen
162
- ik kan mijn document een naam geven
163
- ik kan een document delen met een andere leerling
164
- ik kan mijn mapje delen met de leerkracht
165
- ik weet wat delen inhoudt
166
- ik kan bij het delen toevoegen waarom ik wil delen
167
zoeken, verwerken en bewaren
168
ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent
169
- ik zoek heel gericht (woorden, synoniemen, video, geluid, spreekbeurtmateriaal,...)
170
ik kan digitale bronnen gebruiken om opdrachten op te lossen
171
- ik volg zelfstandig een webpad
172
- ik kan met hulp van digitale bronnen en begeleiding een mini-webpad oplossen
173
- ik zoek en leer via bronnen bij het invullen van een webpad
174
- ik kan in een map informatie opslaan en terugvinden
175
- ik kan m.b.v. digitale bronnen en met begeleiding een minipad oplossen
176
ik verwerf digitale informatie
177
- ik gebruik een zoekmachine om informatie op te zoeken voor een spreekbeurt
178
- ik zoek een passende afbeelding bij een tekst via een zoekmachine
179
- ik kan via een zoekmachine opzoeken
180
- ik kan opzoeken via een zoekmachine
181
- ik verzamel online ideeën
182
- ik kan online (rijm)woorden opzoeken in een (rijm)woordenboek
183
- ik zoek tekst, afbeeldingen, geluiden, filmpjes op via een adres of via een zoekmachine
184
- ik gebruik een zoekmachine
185
- ik zoek in thematische websites, ateliers, lesideeën,...
186
ik beoordeel mediaboodschappen en mediums kritisch naar vorm, inhoud en gebruik
187
- ik leer goede zoekresultaten bewaren en verder verwerken, maar ook zelf kritische vragen te stellen