SKYPEN - KL - L6
Skype is gratis webbased videoconferencing software, die het je mogelijk maakt in real time met anderen te bellen. Er zijn verschillende mogelijkheden om het te gebruiken.

lesidee 1: Skypen in je klas
Om eenvoudig te beginnen kun je Skype in verschillende groepen en computers installeren (bijvoorbeeld bij de kleutergroepen). De kinderen kunnen zo met elkaar praten via beeld en geluid. Natuurlijk kun je het vrije communiceren ook gericht sturen met opdrachten.

Laat ze gericht communiceren:
- vertel over je hobby, over je gezin, over je huisdieren, ...
- verzin een eigen verhaal

Laat kinderen een klein rollenspel spelen:
- iemand belt voor een afspraak bij de dokter, tandarts,

Laat leerlingen communiceren in een andere taal:
- probeer met elkaar te praten in het Engels (bovenbouw)

lesidee 2: communiceren met mensen buiten school of zelfs met mensen uit andere landen
Voor leerlingen uit de bovenbouw kun je ook ervoor kiezen om contacten te zoeken buiten school. Laat ze contact opnemen met mensen die een les kunnen verrijken. Een wetenschapper of iemand die een taal heel goed spreekt. Communiceren zoals het is bedoeld. Misschien lukt het via Skype in the classroom om zulke contacten te leggen.

lesidee 3: interactief toneelstuk via Skype (kleuters - bovenbouw)
Wil je verbaasde gezichten van kleuters zien? Wil je trotse bovenbouwleerlingen bewonderen na afloop van een les. Kies dan samen met groep voor een Skype-project in de vorm van een interactief toneelstuk. Het lesidee is eenvoudig. Een groep bereidt een toneelstuk voor en een andere groep volgt het toneelstuk via Skype. De voorbereiding en het daadwerkelijke spelen bevat een heleboel aspecten van het onderwijs: samenwerken, drama, improviseren, organiseren, plannen, kennisoverdracht en creativiteit. Dus wie houdt je nog tegen om samen met je groep een verhaal te verzinnen en verkleedkleren met attributen bij elkaar te zoeken? ... Oefen het toneelstuk goed, installeer Skype op je computer en zoek een groep die je toneelstuk op afstand wil gaan bekijken. Tip: het is leuk om een toneelstuk te bedenken met je leerlingen waarbij de toeschouwers mogen meebeslissen of waarbij iemand opeens in het echt verschijnt aan de andere kant.

http://www.skype.com
http://www.ictcreatief.nl