BOUWEN DOORHEEN DE TIJD - L5 - L6
verloop:

  1. filmfragmenten tonen
  2. mindmapping met eMindmaps
  3. afbeeldingen van woningen en hun bewoners zoeken met Google afbeeldingen en plakken in Word
  4. met tricider een titel bedenken voor het thema
  5. lessen: woondroom, soorten woningen, wonen vroeger en nu
  6. klasoverschrijdende activiteiten: metselen van een muurtje, werken met bouwplannen en plattegronden, muzische activiteit: Orff, virtuele bouwsels met Blockcad,...

documenten:


bronnen: