PODCASTING - L4 - L6
In dit atelier worden leerlingen uitgedaagd om te leren communiceren via PODCASTING. De bedoeling is dat de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen om PODCASTS te maken. Hierbij heeft elke leerling zijn of haar eigen taak binnen het gehele proces. En speelt samenwerkend leren een grote rol.

De leerlingen leren wat PODCASTING is en hoe je een podcast kunt maken. Dit staat allemaal beschreven in de te downloaden lesmaterialen. Zo leren de leerlingen gebruik te maken van het digibord, voice-recorders, opnameprogrammatuur op de computer, presentatietechnieken, interviewtechnieken enzovoort. De kinderen leren tevens de klassenpagina bij te houden met tekst, foto's, links en podcastfragmenten.

20 concrete activiteiten die je met leerlingen kunt doen:

 • eigen radio-uitzending opnemen voor op internet of voor een mp3-speler
 • leestraining --> leerlingen kunnen zichzelf terughoren, ontdekken makkelijker gemaakte fouten
 • neem een boekbespreking op
 • ga op stap en neem interviews op school of buiten school af (extra opnameapparatuur)
 • maak een ingesproken verslag van een excursie
 • neem een klassikale discussie op
 • maak en eigen luisterboek
 • spreek de schoolregels in
 • verzin een hoorspel en maak en zoek foto's die erbij passen (taalonderwijs)
 • verzamel geluiden met ipod of en andere mp3-speler
 • maak een geluidenquiz
 • neem spreekbeurten op
 • maak opnames van liedjes met geluidsfragmenten
 • neem een instructiemoment op --> leerlingen kunnen de instructie later terugluisteren
 • spreek de uitleg voor een vervangende leerkracht in
 • maak een audiobestand van de verschillende tafels --> door het maken en terugluisteren leren de leerlingen de tafels (zet de bestanden op een mp3-spelers, ook voor thuis)
 • draag gedichten voor
 • spreek een rekenquiz in (eerst de sommen en daarna de antwoorden) --> zelfcontrole
 • houd een voorlees wedstrijd: wie leest een stukje het mooist voor?
 • neem een toespraak op van de directeur of een spreker tijdens een weeksluiting of ander belangrijk moment op school
 • ...
http://www.ictcreatief.nl