OP STAP ALS FOTOGRAAF - oudste kleuters
ICT koppelen aan taalvaardigheid, een traject waar leidsters kennis maken met enerzijds de principes van taalvaardigheidonderwijs en anderzijds de mogelijkheden van ICT in de kleuterklas.

Het uitgangspunt: uitlokken van taalproductie van kinderen via digitale foto´s om de vertelvaardigheden van kinderen te stimuleren, om de woordenschat te vergroten en om het reflecteren op wat eerder had plaatsgevonden te versterken. Taalstimulering met digitale foto´s is effectiever als de kleuter actief betrokken wordt bij het tot stand komen ervan.

Terwijl kleuters over hun ervaringen vertellen, beschrijven ze voorwerpen, gebeurtenissen en verbanden. In hun eigen tempo en op hun eigen manier proberen ze betekenis te geven aan wat ze waarnemen en ervaren.

aanbod:

  Auteurs: Sofie Talpe en Wannes Garrevoet. Lees ook: Klik, klik, focus op taal.