ZINTUIGEN - KL
De kleuters werken samen met hun kleuterleidster 4 opdrachten uit rond het thema ogen. Telkens is er hiervoor een bepaalde periode voorzien.

We krijgen elkaar in het oog (september). Maak een digitale klasfoto waarop de kleuters allemaal een zonnebril ophebben.

Een coole bril voor mijn ogen (oktober-december). Laat de kleuters een eigen bril ontwerpen. Maak daarvoor gebruik van het sjabloon dat je kunt downloaden van de bronsite.

Mijn mooie ogen (januari-maart). Gebruik de ogen van elke kleuter om hen een gezichtje te laten ontwerpen in Paint. Voor zij die niet in staat zijn om de ogen van de kleuters te trekken, zullen op de site een aantal voorbeeldogen komen die later kunnen gedownload worden.

Mijn oogjes vallen toe (april-juni). Laat de kleuters hun vakantiedromen op papier zetten. Dit kan op verschillende manieren: tekenen, kleuren, schilderen, met snippers werken... Je kunt natuurlijk ook op de computer werken.

doelstellingen:

We krijgen elkaar in het oog
- de kleuters kunnen met behulp van een zonnebril een bepaalde pose aannemen voor de camera

Een coole bril voor mijn ogen
- de kleuters kunnen door middel van een sjabloon een eigen bril ontwerpen
- de kleuters kunnen bij het ontwerpen van deze bril creatief zijn in het kleurgebruik

Mijn mooie ogen
- de kleuters kunnen in Paint hun eigen gezicht ontwerpen
- de kleuters kunnen oog hebben voor de verschillende delen van hun gezicht

Mijn oogjes vallen toe
- de kleuters kunnen hun vakantiedromen op papier zetten door deze te knutselen
- de kleuters kunnen gebruik maken van diverse materialen om deze opdracht af te werken

eindtermen:

- ET1: de leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
- ET2: de leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier
- ET5: de leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven


bron